FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/03/2016

Straff för narkotikabrott begått av minderårig

Hej. Jag undrar vad som händer om någon som är barn på 17år och tidigare ostrafffad (förutom en gång för trakasserier eller liknande) åker fast för narkotikabrott eget bruk? (Marijuana/cannabis).

Får hon böter? O hur mycket är det i böter? Hon har dålig ekonomi o mamman har också ont om pengar.

Kan hon få samhällstjänst trots att hon går i gymnasieskola?

Tacksam för snabbt svar. Tack.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Enligt lag så är det högsta straff du kan få för narkotikabrott fängelse i två år, det finns dock inget i lag sagt om vilket som är det minsta straffet, alltså är minsta straff böter, se https://lagen.nu/1968:64#P1S1. Handlar det om ett mindre allvarligt brott, alltså ett ringa brott är högsta straffet fängelse i sex månader och minsta straffet böter, se https://lagen.nu/1968:64#P2S1.
Beroende på omständigheterna och hur domstolen dömer så kommer personen alltså få böter eller fängelse. Är man under 18 år och begår brott får domstolen dessutom bara döma till fängelse om det finns synnerliga skäl för detta enligt brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K30P5S1).

Vilken påföljd det blir i detta fall beror som sagt på omständigheter, men personen kommer minst att få böter. Hur mycket böter som ska betalas beror på hur många dagsböter som döms ut och hur stora dagsböterna är. Dagsböternas storlek bestäms efter personens ekonomiska förhållanden, se https://lagen.nu/1962:700#K25P2S2.

Angående samhällstjänst så kan man bara döma till detta om personen i fråga samtycker till det. Går på personen på gymnasiet får man döma till detta, för unga personer heter det dock ungdomstjänst och detta räknas som en någorlunda stor påföljd.

Hoppas du fick svar på dina frågor.
Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo