Straff för kränkande telefonsamtal

FRÅGA
Vad är straff för ett kränkande telefonsamtal
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).

Svaret på din fråga beror helt på vad för brott som begås i samtalet – det går att tänka sig alla möjliga brott som kan begås via ett telefonsamtal – men i korthet kan följande brott nämnas, eftersom det är de brott jag främst tänker mig kan bli aktuella utan en alltför långsökt tolkning av begreppet "kränkande telefonsamtal":

– Ofredande, straffskala böter till fängelse ett år (4 kap 7 § BrB). Begås genom att fysiskt antasta någon annan (knappast aktuellt nu) eller utsätta någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Ofredande är något av en slasktratt till brott som kan begås på oändligt många olika sätt, till exempel upprepade telefonsamtal, kränkande telefonsamtal, skrika i största allmänhet eller genom vilket hänsynslöst agerande som helst.
– Förtal (inkl grovt förtal), straffskala böter till fängelse två år (5 kap 1–2 § BrB). Begås genom att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat vis lämna uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Det är dock inte förtal, om man varit skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att säga det sagda, och man kan visa att det sagda antingen varit sant eller att man haft skälig grund för att tro det. Notera att man inte kan förtala den man talar med, utan att förtal förutsätter att utpekandet att någon är brottslig eller liknande sägs till någon annan än den man förtalar.
– Förolämpning (inkl grov förolämpning), straffskala böter till fängelse sex månader (5 kap 3 § BrB). Begås genom att, utan att det utgör förtal, rikta beskyllning, göra ett nedsättande uttalande eller genom förödmjukande beteende mot någon annan, om förolämpningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet.
– Olaga hot (inkl grovt olaga hot), straffskala böter till fängelse fyra år (4 kap 5 § BrB). Begås genom att hota någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den som man hotar framkalla allvarlig rädsla för den egna eller för annan persons säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

Samtliga ovanstående brott får sägas med lätthet kunna begås genom kränkande telefonsamtal.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (996)
2020-08-10 Undvika förtal vid skrivande av en roman
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?

Alla besvarade frågor (82737)