Straff för intrång i tunnelbana

FRÅGA
Hej. Jag undrar vad man får för straff för att vara nere i tunnlarna i stockholms t-bana?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Järnvägslagen (2004:519) innehåller straffbestämmelser för beträdande av spårområde vid järnväg, beträdande av spårområde gällande tunnelbana är förbjudet enligt 4 kap. 5 § ordningslagen (1993:1617). Bestämmelsen lyder som följer:

"Utan spårinnehavarens eller trafikföretagets tillstånd får inte någon

1. beträda spårområde för tunnelbana eller sådan del av spårvägs spårområde för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,
2. beträda spårfordons utsida,
3. vidröra manöver- och signalanordningar eller liknande anordningar eller på annat sätt hindra trafikens behöriga gång"

Straffet för det är enligt 4 kap. 10 § ordningslagen penningböter, om gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken eller någon annan författning. Beloppet kan vara så högt som 100 000 kr, se här.

Tunnlarna i tunnelbanan får nog anses vara spårområde i många fall, men för det fall man inte beträder spårområdet utan endast uppehåller sig i själva tunneln som inte är i omedelbar närhet av spåret så gör man sig endast skyldig till olaga intrång. Olaga intrång finns i 4 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) och ger ett bötesstraff, om det är grovt ger det fängelse i högst två år (om det är planerat, pågått långt tid eller man visat hänsynslöshet).

I en del fall kommer man ha uppfyllt straffbestämmelserna i både brottsbalken och ordningslagen (man har ju både gjort intrång i tunneln och beträtt spårområdet). Då kommer det strängaste straffet av de två utdömas.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1208)
2021-07-31 Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?
2021-07-31 Förhindra grannar från att använda ens brygga
2021-07-31 Träna lös hund på allmän plats
2021-07-28 Får man filma och fotografera andra personer?

Alla besvarade frågor (94568)