Straff för grovt rattfylleri och "smitning"

2017-05-11 i Påföljder
FRÅGA
En person blir dömd för grovt rattfylleri samt smitning från brottsplats. vad skulle straffet kunna vara för dessa brott tillsammans med en person som aldrig begått brott förut samt har 2 barn.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Att bestämma ett straff vid brott är en svår uppgift som beror på många omständigheter.

Jag kan därför endast berätta vad ramen är och vad som påverkar bedömningen.

Straffskalan - ramen för straffet

För grovt rattfylleri föreskrivs fängelse i högst två år (4 a § TBL).

För "smitning" föreskrivs böter eller fängelse i högst sex månader (5 § TBL).

Eftersom det är flera brott så utdöms som huvudregel en gemensam påföljd för den samlade brottsligheten (30:3 BrB). Eftersom böter är föreskrivet för endast ett av brotten ("smitningen") så kan inte böter utdömas gemensamt för båda brotten (25:5 BrB). Fängelse kan däremot utdömas som gemensam påföljd (26:2 BrB).

Grovt rattfylleri är av sådan art att den motiverar fängelsestraff, ett s.k. "artbrott" (30:4 BrB).

Minimistraffet bör därmed vara fängelse i 6 månader eftersom det svåraste av de lägsta straffen är 6 månaders fängelse (26:2 st 4 BrB).

Maximistraffet är 3,5 år enligt den beräkningen som beskrivs i 26:2 BrB.

Vad som påverkar bedömningen - särskilt om barn och tidigare brottslighet

Att man har barn är inget som man I regel tar hänsyn till vid straffmätningen. I ett rättsfall har barn beaktats men det var väldigt särskilda omständigheter. Det krävs att straffet helt oproportionerligt och på ett orimligt sätt skulle drabba barnen (29:5 st 1 p 9 BrB).

Att någon har begått brott tidigare kan leda till en straffskärpning (29:4 BrB). Att man inte har begått brott tidigare är dock inte något som leder till att straffet lindras utan betyder bara att just den omständigheten inte tas hänsyn till.

I 29:2 BrB anges försvårande omständigheter som kan öka straffvärdet medan förmildrande omständigheter anges i 29:3 BrB.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1611)
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?
2021-11-28 Möjligheten att omvandla fängelsestraff till fotboja
2021-11-28 Påföljdsbestämning för ny brottslighet tätt inpå tidigare (likartad) brottslighet
2021-11-28 Böter eller fängelse vid narkotikabrott och rattfylleri

Alla besvarade frågor (97388)