Straff för försök till försäkringsbedrägeri?

Hej,

vad kan det bli för straff för försök första gången till försäkringsbedrägeri det gäller en bil som kostar runt 50 000?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du kan få samma straff för försök till bedrägeri som om du hade begått det fullbordade brottet, se 9 kap. 11 § och 23 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Detta innebär att du för försök till försäkringsbedrägeri i normalgraden kan dömas till högst två års fängelse (9 kap. 1 § BrB).

Det är emellertid ovanligt att påföljden blir fängelse i fall som ditt, och särskilt om du inte tidigare blivit dömd för något. Det är i ditt fall tänkbart med böter, villkorlig dom eller skyddstillsyn beroende på omständigheterna i det specifika fallet. Mer än så är svårt att säga utan att veta fler detaljer. Både försvårande och förmildrande omständigheter i 29 kap. BrB inverkar på vad det blir för påföljd.

Du är välkommen att höra av dig till juristbyrån här på Lawline om du vill berätta mer om ditt fall och få rättslig hjälp. Du hittar information om detta här.

Lycka till och hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,


Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo