Straff för drograttfylla

2020-08-17 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag var på en fest och på något sätt fick jag i mig lite kokain. Vart stannad dagen efter och fick ta både blod och urinprov. Det vissade 0.28mg/l i blodet. Vad kan det leda till?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga har du blivit stoppad när du kört bil. Jag kommer således att ha det som utgångspunkt i mitt svar.

Jag inleder med en kortare utredning om vilka brott du eventuellt gjort dig skyldig till. Vidare berör jag vilka straff du kan vänta dig för det fall du skulle bli dömd för brott.

Har du gjort dig skyldig till brott?

Jag utgår som nämnt från att du kört bil med narkotika i blodet. Den som kör bil under påverkan av narkotika döms för rattfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader (4 § 2 st trafikbrottslagen). Vid drograttfylleri gäller därtill en nolltolerans. Alltså spelar det ingen roll hur stor eller liten mängd narkotika som funnits i blodet. Finns narkotika i blodet när man kör bil, är det ett brott.

För att du ska vara ansvarig för det brott som begåtts måste du haft uppsåt (1 kap 2 § brottsbalken). I detta fall kan man kortfattat säga att du måste varit medveten om att du fått i dig kokain och därefter kört bilen. Det är en åklagare som ska bevisa att så är fallet. Klarar inte åklagaren detta ska du bli frikänd. Dock är det osannolikt att en domstol inte skulle på åklagarens linje om du inte kan styrka att du på något sätt blivit drogad eller på annat sätt fått i dig narkotikan ofrivilligt.

Alltså har du med stor sannolikhet gjort dig skyldig till rattfylleri (4 § 2 st trafikbrottslagen)

Då du haft narkotika i blodet är det sannolikt att du även gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott (2 § narkotikastrafflagen). Om man innehar narkotika för eget bruk, eller olovligen intar narkotika döms man för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse högst sex månader.

I ett fall som ditt döms man för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott (prop. 1998/99:43 s 50). Däremot kommer det inte avsevärt påverka det eventuella straff du kan vänta dig i och med den straffrabatt som finns svensk lag.

Vad kan du vänta dig för straff?

Blir du dömd för drograttfylleri kommer du först och främst att bli av med körkortet (5 kap 3 § p 1 b körkortslagen). Körkortet återfår du efter en fastställd spärrtid (5 kap 6 § körkortslagen). Vanligen är denna spärrtid ett år vid drograttfylla, men det kan variera i vissa fall.

Vidare kommer ditt straff att påverkas av en mängd olika faktorer, som t ex om du är tidigare dömd, din ålder osv. För att förenkla utgår jag från att detta är det första brott du eventuellt döms för.

Kortfattat kommer det så kallade straffvärdet med största sannolikhet bedömas vara några månaders fängelse (3-4 månader). När straffvärdet är lägre fängelse i ett år, och den tilltalade (du) är förstagångsförbrytare, är utgångspunkten att den tilltalade döms till villkorlig dom (30 kap 7 § brottsbalken). Villkorlig dom brukar som regel alltid förenas med dagsböter (30 kap 8 § brottsbalken).

Villkorlig dom innebär att du hamnar på prövotid i två år istället för att avtjäna ett fängelsestraff (27 kap 3 § brottsbalken). Under prövotiden ska du vara skötsam och efter förmåga försörja dig (27 kap 4 § brottsbalken). Skulle du missköta dig (vilket ofta innebär att du begår nya brott) kan du meddelas en varning eller straffet omvandlas till en ny påföljd såsom skyddstillsyn, eller i värsta fall fängelse (27 kap 6 § brottsbalken)

Hur mycket böter du kan vänta dig är svårt för mig att svara på, men som högst kan du få 150 dagsböter (25 kap 2 § 2 st brottsbalken).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det inte säkert att du döms för brott. Dock ser jag det som att sannolikheten är stor att du kan komma att dömas för rattfylleri och ringa narkotikabrott. Om så blir fallet kommer du bli av med körkortet och i värsta fall dömas till villkorlig dom förenat med böter.

Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Erik Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1427)
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

Alla besvarade frågor (88326)