Straff för drograttfylla

2017-05-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, igår var jag med om en bilolycka, kraschade in i ett tträd. Hade THC, Xanor, Theralen och stillnoct i blodet.Handlar detta automatiskt om fängelse eller finns chansen till dagsböter eller liknande?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Eftersom jag inte vet mer om omständigheterna kring händelsen så är det svårt att ge ett klart svar på din fråga. Det du kan ha gjort dig skyldig till är vårdslöshet i trafik (eventuellt grov) på grund av att du orsakat en olycka, se trafikbrottslagen 1 §, samt rattfylleri (eventuellt grov), se trafikbrottslagen 4-4a §.

Straffet för de aktuella brotten är:

* Vårdslöshet i trafik - böter

* Grov vårdslöshet i trafik - böter eller fängelse upp till 2 år

* Rattfylla - böter eller fängelse upp till 6 månader

* Grov rattfylla - fängelse upp till 2 år

I vissa fall dömer man inte för båda brotten, ex. så döms man bara för grov rattfylla om domstolen bedömer att man gjort sig skyldig till grov rattfylla och enkel vårdslöshet i trafik, men är det grov rattfylla ihop med grov vårdslöhet så döms man för båda. För att dömas för grov vårdslöshet i trafik ska man ha visat att man inte brytt sig om risken för andra människors liv eller hälsa. För att dömas för grov rattfylla ska man ha varit avsevärt påverkad av narkotika eller förandet ha inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten.

Som sagt är det svårt att ge dig ett klart svar men kan ge dig ett hum om vad som är tänkbara straff. 1, Om du döms för både enkel rattfylla och enkel vårdslöshet i trafik är det sannolikt att straffet blir böter om du inte är dömd för något tidigare. 2, Om du däremot döms för grov rattfylla och grov vårdslöshet i trafik så är det troligt att fängelse blir aktuellt. Det ska nämnas att om brottet man begått har ett straffvärde som är lägre än ett år så får man inte fängelse om det inte finns skäl som talar för det (se brottsbalken 30 kap. 4 §). Åldern påverkar också om man får fängelse eller ett lindrigare straff, om man är under 21 år så krävs särskilda skäl för att fängelse ska utdömas (se brottsbalken 30 kap. 5 §).

Hoppas du fått någon klarhet i vad som kan bli aktuellt i ditt fall.

Vänligen,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97674)