FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2022

straff för brott mot knivlagen som mindreårig och händelseförlopp efter en orosanmälan

Hej

Jag är 17 år gammal och är misstänkt för brott mot knivlagen vad händer i fall jag blir dömd?

Och vad kan socialtjänsten göra efter orosanmälan?

Mvh.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer här nedan dela upp dina två frågor och svara på dem var för sig.


1. Straff för brott mot knivlagen som mindreårig

det beskrivs i 4 § KnivL att den som gör sig skyldig till brott mot knivlagen ska dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader såvida det inte är ett grovt brott så man i så fall kan dömas till fängelse i högst 1 år.

I det här fallet så har du inte fyllt 18 år det gör att rätten endast kan utdöma ett fängelsestraff om det finns särskilda skäl för det enligt 30 kap 5 § BrB.

Som huvudregel så ska rätten istället utdöma personen till sluten ungdomsvård i stället för ett fängelsestraff enligt 32 kap 5 § BrB.

En minderårig person kan även dömas till ungdomstjänst om det skulle anses som lämpligt med hänsyn till personens övriga omständigheter enligt 32 kap 2 § BrB.

Det är svårt att säga exakt vilket straff du kommer dömas till om du döms då även andra aspekter kan spela in i bedömningen exempelvis om du tidigare har gjort dig skyldig till brott enligt 29 kap 4 § BrB


2. vad kan socialtjänsten göra efter en orosanmälan?

Det ska nämnas att det generellt är en låg tröskel för att göra en orosanmälan. Det innebär att det inte krävs några bevis före någon gör en orosanmälan.

Så när socialtjänsten har fått in en orosanmälan så ska de börja med att göra en skyddsbedömning. Det gör socialtjänsten för att se om barnet är i behov av omedelbart skydd.

Om det inte finns behov av omedelbart skydd för barnet så ska socialtjänsten efter detta göra en förhandsbedömning och bestämma om de behöver få mer information om barnets situation. I dessa fall så kan socialtjänsten efterforska om det finns andra orosanmälningar. I detta steget så brukar socialtjänsten berätta för barnet och barnets familj att de har fått in en orosanmälan. Socialtjänsten har i dessa fall en kommunikationsplikt mot parterna och parterna ska ha möjlighet att bemöta inkommet material under utredningen såvida det inte kan anses skadligt för barnet.

Därefter så kan en utredning inledas om det inte visar sig att en utredning inte kommer leda till någon åtgärd. Om det finns misstankar om att ett barn far illa eller om det kan antas att ett barn behöver insatser från socialtjänsten så kan en utredning inledas enligt 11 kap 1 § SoL.

Under denna utredning så kan socialtjänsten inhämta information från bland annat skolor och polisen. Socialtjänsten kan även göra hembesök och samtala med familjen.

Därefter så kommer socialtjänsten fatta ett beslut om det krävs några insatser.

Om det bedöms att insatser krävs så kommer dessa insatser även att följas upp.Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?