straff för bedrägligt beteende

FRÅGA
Misstänkt för bedrägligt beteendeBelopp ca 12000kr. Polisanmälan ej Gjord ännu. Vad för straff riskerar jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet bedrägligt beteende eller som det numera heter, ringa bedrägeri, kan ge böter eller fängelse högst sex månader (9 kap. 2§ brottsbalken). I dessa situationer är det normalt att man döms till ett bötesstraff, men då summan du anger är förhållandevis hög, är det mindre sannolikt. Det låter generellt osannolikt att brottet som du anger är bedrägligt beteende (ringa bedrägeri) då det rör sig om en ganska hög summa. Gränsen brukar i praxis gå vid 1250 kr, och sedan rubriceras gärningen som bedrägeri av normalgrad. För denna brottslighet finns inte böter i straffskalan, utan fängelse 14 dagar – 2 år (9 kap. 1§ brottsbalken). Det är dock svårt för mig att säga något mer om straffvärdet, då jag inte känner till något om omständigheterna. Saker som påverkar straffet och påföljden är gärningens art, din person, om du tidigare är dömd, din ålder, vad som hänt och omständigheterna kring det. Är det första gången du blir lagförd för brott brukar man inte få fängelse, utan vanligtvis blir det istället villkorlig dom med böter, om det är så att det rör sig om bedrägeri av normalgraden. Men återigen är det svårt för mig att säga, då jag inte vet mer om omständigheterna kring händelsen.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma med mer information kring din situation!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?