Straff för bedrägeri och att få tillbaka barnen efter fängelsestraff

Hej

Jag blir anmällt för 4 bedrägeri samtidigt för summan 14000. Ifall blir jag dömd för straff . Blir det fängelse ? Jag har 2 små barn och är

En ensam kvinna. Om jag hamna i fängelse och hur ska det bli med barnen och efter jag har suttit i fängelse färdigt. Kan jag ta tillbaka barnen? Mvh

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det rör sig om brott blir Brottsbalken (BrB) tillämplig för påföljdsutredningen.

Val av påföljd

Bedrägeri, 9:1 BrB, är ett brott som bara har fängelse i straffskalan. Beroende på vad åklagaren väljer att väcka åtal på för grunder skulle även bedrägligt beteende, 9:2 BrB, kunna bli aktuellt och här ingår även böter i straffskalan. Detta innebär dock inte att den som döms för bedrägeri av normalgraden alltid kommer att hamna i fängelse, påföljden kan istället bli villkorlig dom eller skyddstillsyn. Ibland är dessa påföljder lämpligare, såklart förutsatt att de finner att det inte finns risk för att du fortsätter med brottsliga gärningar. Om domstolen anser att det inte är så stor risk att du fortsätter begå brott kan en sådan typ av påföljd utdömas, se 30:7 och 30:9 BrB.

Vid domstolens bedömning om påföljden för brottet tas hänsyn till alla påverkande faktorer såsom förmildrande och försvårande omständigheter i 29 kap BrB. Dessa kommer att peka dem i riktning mot antingen fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn beroende på brottets allvar.

Jag har inte möjlighet att fastställa vad domstolen skulle välja att döma ut för påföljd.

Återförenas med barnen

Du kommer inte att förlora vårdnaden om dina barn såtillvida ingen väcker talan om ändring i vårdnaden. Således tror jag att du, även om du skulle få utdömt ett fängelsestraff, har goda möjligheter att återförenas med dina barn. Återföreningsprincipen, alltså att barn som skiljs från sina föräldrar ska återförenas med dem, är stark inom svensk rätt och om du sköter dig under tiden för avtjänande av straff. Men även detta är svårt för mig att bedöma då jag inte har uppgifter rörande dig som förälder.

Jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga. Skulle du behöva mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo