Straff för bedrägeri

FRÅGA
Vad kan en person få för straff som har gjort bedrägerier.Använt en annans persons namn som ledare för kurser i ett studieförbund med deltagare som bara är fejkade. Personen har skrivit sitt eget bankkontonr och tagit emot pengar från förbundet. Ledaren kom på det hela eftersom hon fick hem de på hittade deltagareförteckningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet bedrägeri finns i brottsbalken (BrB).

I 9 kap. 1 § BrB stadgas att den som genom vilseledande förmår någon till handling (eller underlåtenhet), som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde döms för bedrägeri till fängelse i högst 2 år. För att en gärning ska vara brottslig måste gärningspersonen ha uppsåt till alla rekvisit enligt 1 kap. 2 § BrB. Har personen inte det så är det inte ett brott.

Rent objektivt har personen i detta fall begått den brottsliga gärningen. Personen som använde annans namn för att utge sig för att vara ledare och lämnade in falska deltagarlistor vilseledde i detta fall studieförbundet så att de betalade ut pengar. Detta innebar att personen som gjorde det fick ta emot pengar och studieförbundet led skada eftersom de betalade ut pengar felaktigt. Förmodligen har personen också gjort alla delar med uppsåt men det har jag inte omständigheter för att bedöma.

I 9 kap. 2 § BrB stadgas att om det med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa så innebär gärningen istället brottet bedrägligt beteende vilket innebär böter eller fängelse i högst sex månader.

Är gärningen istället grov så heter brottet grovt bedrägeri vilket kan leda till fängelse i sex månader och högst sex år enligt 9 kap. 3 § BrB. Om gärningen polisanmälas och detta leder till åtal så är det domstolen som gör en bedömning om brottet är av normalgraden, ringa eller grovt.

Påföljder

I Sverige finns två straff, fängelse och böter enligt 1 kap. 3 § BrB. Dessa tillsammans med villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård är de påföljder som finns. Anda påföljder än fängelse och böter får användas trots att de inte finns med i straffbestämmelsen vilket innebär att det är möjligt att få t ex villkorlig dom för bedrägeri trots att det inte uttryckligen står i straffbestämmelsen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (395)
2020-10-18 köpt mobil på blocket men inte fått den
2020-10-17 Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process
2020-10-11 Kan vi få tillbaka pengarna?
2020-10-03 Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

Alla besvarade frågor (85191)