Straff för att bryta sig in i ambassad

FRÅGA
Vad får man för straff/böter av att bryta sig in i en ambassad här i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att bryta sig in i en byggnad, oavsett om det är en ambassad eller annan typ av byggnad utgör ett olaga intrång enligt 4 kap. 6 § 2 st. Brottsbalken (1962:700) (BrB) och det bestraffas med böter. Beroende på vad du hade tänkt göra inne på ambassaden kan även det vara olagligt och därmed straffbart. Att enbart bryta sin in bestraffas med böter, men beroende på övriga omständigheter och om flera brott begås inom ramen för detta händelseförlopp kan fängelse bli aktuellt. Det går inte att säga vilket belopp en eventuell bot skulle ligga på, då det är beroende av övriga omständigheter.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1088)
2021-01-04 Är det brottsligt att föra en loggbok över en annan person?
2021-01-01 Är det lagligt att ta bilder på andra inomhus?
2020-12-31 Olaga hot enligt 4:5 BrB
2020-12-29 Är det brottsligt att uppge någon annans personnummer?

Alla besvarade frågor (88101)