Störningsanmälan

FRÅGA
Gäller offentlighetsprincipen även inringda anmälningar från grannar? Alltså kan jag begära ut namnet den som anmält mig för störande hundar. Bostadsbolaget är kommunalt till 60 %.Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Offentlighetsprincipen gäller som huvudregel inte för företag, men ett särskilt undantag görs för kommunalägda bolag där kommunen är majoritetsägare, enligt 2:3 OSL. Bolaget ifråga omfattas således av offentlighetsprincipen, vilken regleras i Tryckfrihetsförordningen.

Då är frågan om den anmälan du hänvisar till är en allmän handling eller ej. För att det ska vara tal om en allmän handling så ställs till att börja med kravet att det är tal om en faktisk handling, dvs. ett skriftligt dokument i digital eller fysisk form. Om en person ringt in till en myndighet, eller ett kommunalt bolag av aktuellt slag, och där lämnat ett meddelande över telefon så är detta meddelande på inget sätt ett föremål för offentlighetsprincipen. Om meddelandet däremot nedtecknats så är det en handling som upprättats av myndigheten. För att en handling som upprättas ska bli allmän så krävs att handlingen antingen sänds iväg från myndigheten, dvs expedieras, eller att det ärende som handlingen tillhör avslutas. Jag får av din fråga anta att anmälan nyligen inkommit, och att bolaget således inte har fattat något slags beslut i ärendet såsom att tex delge dig en ”erinran”. Därmed gör jag även bedömningen att anmälan i dagsläget rör ett ärende som ännu inte avslutats, och den bakomliggande anmälan är därmed inte heller allmän. Om ett beslut däremot fattats så är det på samma sätt troligt att anmälan nu är allmän.

Det bör tilläggas att det finns vissa sekretessbestämmelser avseende anmälningar, till skydd för den som anmäler. Men till följd av de relativt höga krav som ställs för att sekretess ska uppkomma så gör jag bedömningen att sekretess mest sannolikt inte akutaliseras för denna typ av anmälan.

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (302)
2020-10-26 Är folkbokföringsuppgifter offentliga?
2020-10-11 Rätten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med yttrandefriheten
2020-10-10 Vem kan se mina tidigare domar och kan polisen se mitt "gamla" belastningsregister?
2020-10-06 Hur tar man reda på någons körkortsbehörighet?

Alla besvarade frågor (85585)