Störningar mellan grannar

2020-01-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Vi flyttade till en hyresrättsbostad drygt ett år sedan, här har grannarna anmält oss flera gånger för störning, att vi har TV:en på för högt för sent i natten och att vi spelar musiken hela tiden ändå fast det gör vi inte. De har till och med anmält oss en gång för detta ändå vi var utomlands under denna tiden. Vi kontaktade hyrevärden och försökte hitta en lösning men de vägrar låta honom lösa det.Idag har vi fått ett brev från socialatjänster att de har mottagit oro om vår lilla dotter. Vi ringde och frågade socialatjänster om anmälan och de har sagt att det inte är skolan som gjorde anmälan utan, folk i vårt område, alltså en granne. Vi en annan granne förutom dessa och hon är en gammal dam som är väldigt snäll och vi minglar jämnt så det kan inte vara henne.Vad kan vi göra något åt dessa grannar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni har flyttat in till en hyresrättsbostad för drygt ett år sedan och ni har haft grannar som stört sig på er. Grannarna har vidare anmält er till hyresvärden och uppgett att ni har haft hög ljudvolym på Tv:n och även att ni spelat musik hela tiden, trots att ni inte har gjort detta. Grannarna har dessutom anmält er till socialtjänsten avseende oro för er dotter, trotts att det inte finns något skäl att ana oro.

Utifrån dessa omständigheter som ni har angett finner jag att ni inte är störande grannar, utan att det handlar om särskilt känsliga grannar som besvärar er. Jag kommer att nedan beskriva utförligare vad detta innebär och även förklara vad som gäller i detta fall.

Vilken lag är tillämplig i detta fall?

Regler gällande hyra av bostadsrätter förekommer i 12 kap. Jordabalken (JB). I ditt fall är 12 kap. 25 § JB central, som behandlar hyresgästers användning av lägenheten och störningar i boendet.

Vilka krav ställs på en hyresgäst?

Som hyresgäst har man som krav att inte störa sina grannar i den mån att störningarna blir skadliga för hälsan eller annars försämrar bostadsmiljön i den mån att de inte skäligen borde tålas. Dessutom ställs det krav på hyresgästen att iaktta sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Dessa krav ställs på hyresgästen och även alla andra som hyresgästen svarar för, det vill säga att även gäster på besök hos hyresgästen omfattas av kraven, 12 kap. 25 § första stycket JB.

Propositionen till lagen förklarar mer utförligare vad som ska anses som en störning i boendet, prop. 1992/93:115 s. 30. I propositionen anges det att en bedömning om en störning utgörs bedöms utifrån den allmänna uppfattningen, störningar som är mindre eller tillfälliga måste dock tålas. Med tillfälliga störningar menas exempelvis att en granne rustar upp sin lägenhet eller liknande. Vidare ska grannar som är känsligare än normalt inte tas hänsyn till, eftersom det är den allmänna uppfattningen som ska vara avgörande. Den allmänna uppfattningen är vanligtvis att grannar ska kunna sova ostört på natten och på dagen tåla att det är en del liv och rörelse i bostaden.

Vad ska man göra om det förekommer störningar i boendet?

Om det förekommer störningar i boendet ska hyresvärden säga till hyresgästen att sluta med störningarna. Om hyresgästen skulle fortsätta störningarna kan det medföra att hyresgästen blir vräkt, 12 kap. 42 § 1 st. 6 p, JB. Om det är fallet att hyresgästen inte har utgjort någon störning men att grannar klagar ändå, medför det inte att hyresgästen blir vräkt eftersom hyresgästen faktiskt inte har utgjort någon störning. Det är hyresvärden som måste se till att de anklagelserna som gjorts är riktiga och inte falska, och det är därför viktigt att meddela hyresvärden om anklagelserna är falska. Om det är fallet att den klagande grannen knackar på hela tiden och ber hyresgästen dämpa sig utgör detta i sig en störning som är otillåten och kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet.

Vad gäller i ditt fall?

Sammanfattningsvis är det utifrån omständigheterna fallet att ni inte utgör någon störning utan att det handlar om grannar som är särskilt känsliga, vilket som nämnt ovan inte ska tas hänsyn till. Det är hyresvärdens ansvar att se till att störningarna faktiskt föreligger. Om det är fallet att grannar har klagat på er att ni har utgjort störningar samtidigt som ni varit på semester kan vara bevis på att ni faktiskt inte har utgjort någon störning och kan därför inte hållas ansvariga för detta. Samtidigt är det hyresvärdens ansvar att se till att ni inte utsätts för störningar på grund av en annan granne klagar på er, är det fallet att dessa grannar skulle knacka på ständigt är det skäl för uppsägning av den klagande grannen. Som nämnt ovan ska grannar kunna sova ostört på natten och på dagen tåla att det är en del liv och rörelse i bostaden, därmed ska barn få leka i lägenheten och man ska kunna kolla på Tv på dagen utan att det utgör en störning.

Att någon felaktigt anmäler oro gällande ert barn har ingen betydelse i form av att ni förlorar vårdanden om sitt barn, däremot går barnets bästa före någon annans intressen och det kan därför innebära att en utredning görs. Om det inte finns skäl att anta oro för er dotter och att det visar sig att den som anmält detta endast har gjort detta för att irritera sin granne kommer ingenting att hända. Mitt råd till er är att i första hand att kontakta hyresvärden och berätta om omständigheterna, om det är fallet att ni inte utgör någon störning i lagens mening finns det ingen saklig grund för att ert hyreskontrakt skulle sägas upp. Om konflikten inte löser sig kan man kontakta hyresnämnden för att få tvisten löst och om ni behöver hjälp kan ni boka tid med en av våra jurister här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1743)
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?
2020-09-16 Kan man avtala om kortare uppsägningstid för lokalhyresrätt?
2020-09-15 Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84206)