FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande08/09/2018

Storleken på ersättning när någon krockat ens krockat bil

Bilbesikningsmannen krockade min bil, ansvaret är deras, men dom vill inte betala mig vad bilen kostar mig 20 000 utan erbjuder 10 000 kr och säger att det är vad dom är skyldiga enligt lag, stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Din fråga rör skadeståndsrätten. Eftersom det redan är klarlagt ansvaret var bilbesiktningsmannens - och således dennes arbetsgivare pga principalansvaret (arbetsgivarens ansvar för arbetstagares vållande - 3 kap. 1 § skadeståndslagen) - behöver vi inte utreda sådana frågor)

Om någon har vållat en sakskada ska denne ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). När man sedan ska beräkna hur stor ersättning den skadelidande ska få är huvudregeln inom skadeståndsrätten att man beaktar återanskaffningskostnaden.

Utgångspunkten för beräkningen av denna är att man beaktar kostnaden av ny egendom av samma slag som den skadade egendomen vid tiden för skadan. (5 kap. 7 § skadeståndslagen) Man beaktar alltså NTE vad egendomen kostnaden då den anskaffades. Efter detta göra man avdrag för ålder och bruk.

För en bil som kostade 20 000 kr när den anskaffades och sedan brukas i ett antal år låter det därför rimligt att man får ut 10 000 kr. Detta kan relateras till den skaderättsliga principen om att den skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan inte hade inträffat. Hade du fått ut 20 000 kr för en bil som kostade 20 000 när du köpte den, men som har minskat i värde pga ålder och bruk, så hade du blivit överkompenserad.

Det bilbesiktningen säger stämmer alltså

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?