FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/05/2019

Storlek underhållsbidrag

Hej,

Jag är skild med 2 pojkar 16 och 11 år gamla och de bor kvar hos modern 100% och vi har inte kommit överens om ett underhållssbidrag som jag ska betala för barnens kostnader för det att dom bor kvar hos sin mamma.

Vi försökte från nov 2018 till feb 2019 att komma överens om ersättning. Jag gick in på Försäkringskassans hemsida och gjorde en beräkning för underhållsbidrag med så korrekta uppgifter som möjligt. Min lön och utgifter samt en senast kända lönen av henne som jag visste.

Hon kom aldrig att acceptera dessa uträkningar utan att riktigt säga varför.

Hon gick själv vidare och startade en egen utredning med försäkringskassan som kom att bli en underhållsersättning istället.

Denna ersättning har jag inte fått ge mina uppgifter på utan ersättningen vilar helt på vilken inkomst som jag hade för 2 år sedan. Denna inkomst var under den tid som jag jobbade i Danmark, Köpenhamn och var väsentligt mycket högre än vad jag får ut idag när jag jobbar i Stockholm.

Jag ringer till försäkringskassan men dom kan inte hjälpa mig.

Det är ett "regeringsbeslut" att bidraget bara ska beräknas utifrån den förälder där barnen inte bor.

Så har jag någon rimlig chans att häva detta beslut med argument att jag tjänar betydligt annorlunda idag samt att min lön är ungefär 15 000 kr före skatt lägre än mtt X nuvarande lön.

Det verkar inte vara något rimlig logik i detta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om underhållsbidrag till barn.

Huvudregeln gällande underhållsbidrag framgå av FB. Enligt FB 1 kapitel 1 § framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Enligt FB 1 kapitel 2 § gäller att underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Enligt FB kapitel 1 § 2 skall underhållsbidraget täcka de behoven som barnet har om inte denne bor varaktigt hos den ena föräldern. Enligt kapitel 7 § 2 skall den föräldern med största ekonomiska förmåga betala underhållet, kravet som är på vem som skall betala bidraget är där barnet är varaktigt, alltså om barnet är över 50 % hos en föräldrar är denne skyldig att betala underhållet till barnet. Beslutet om underhållsbidrag bestäms av en lagakraftvunnen dom fastställs av rätten att storleken på underhållet skall jämkas på grund av ändrade familjesituationer enligt Föräldrabalken 7:10 1 st. Underhållsbidraget skall omfatta vanliga levnadskostnader.

När det gäller återbetalning av bidraget eller begäran av den ena parten att betala bidraget retroaktivt gäller: 1. vem som skall betala bidraget skall fastställas i dom och genom lagakraftvunnen dom. Redan där skall det bestämmas vem som skall betala bidraget. Om en av partner inte betalar eller den andra betalar mer kan det bero på ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Enligt 7:1 kan en av parterna betala mer för barnet om denne ekonomiska förmåga är bättre.

Beloppet bestäms av 18 kap. 2 SFB där minsta beloppet för bidraget bestäms. Om en av parter inte vill betala eller dylikt blir denne återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela beloppet eller delvist av denne, beroende på. Hur stor återbetalningsskyldigheten är beror på inkomsten och hur många barn det gäller, parten behöver dock inte betala tillbaka mer än minimum beloppet per barn per månad. Det är Försäkringskassan som bestämmer om det föreligger återbetalningsskyldighet eller inte.

Hur mycket man skall betala i underhållsbidrag bestäms alltså slutligen av försäkringskassan och dina individuella ekonomiska möjligheter att kunna betala för barnet. Om ens ekonomiska situation har förändrats kan detta påverka underhållsbidraget som man skall betala. Utgångspunkten är alltid vårdnadshavares inkomst.

Du har rätt att vända dig till försäkringskassan och kräva en ny bedömning av din inkomst för att se om beloppet som gäller för barnbidraget skall ändras eller inte, beroende på om din inkomst har ändrast under tiden du betalade bidraget.

Du kan läsa mer om underhåll till barn nedan:

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/Barnet_bor_inte_hos_dig/underhallsbidragslank

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Vänligen,

Victoria RosschereeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000