Störande kontakter och hemfrid

Jag har en granne som hade förföljt mig och ringt till min dörr för två månader trots att jag inte svarar. Hon säger att hon vill bara ”ta hand om mig” sedan jag är en kvinna som bor ensam. Hon frågade mig min telefonnummer två gånger och jag sa nej. Hon kom till min dörr att ge mig ”råd” som jag aldrig frågat efter. Och efter det när jag slutade svara på dörren hon tog sig in i lägenheten en morgon och sa att hon hade sett genom min post utkast att jag hade inte plockat upp min post så hon trodde jag dör. Hon säger att hon är bara ”snäll” och har ”goda intentioner” och respekterar inte att jag vill inte ha kontakt med henne. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontaktsökandet
Det du beskriver låter som ett möjligt ofredande. Ofredande regleras i brottabalken 4 kap 7 § och är en kriminalisering bland annat av störande kontakter. De gärningar du beskriver kan vara störande kontakter av den art som är kriminaliserade om de sker i stor utsträckning eller på nattetid. Det är inte brottsligt för din granne att ta kontakt med dig fast du inte vill, för att hennes närmanden ska vara brottsliga måste de också vara av sådan karaktär att de typiskt sett duger för att kränka friden av en person i din sits på ett kännbart sätt. Din grannes agerande kan alltså vara brottsligt om det stör din nattsömn, din koncentration, ditt arbete eller andra aktiviteter du har. 

Intrånget i din bostad
Enligt brottsbalken 4 kap 6 § är det även brottsligt att olovligen intränga i någon annans bostad. Om hon trodde att du kunde vara skadad eller sjuk i din lägenhet så kan det vara en ursäktande grund som innebär att hennes agerande inte var brottsligt. Trodde hon faktiskt att det förelåg en fara för ditt liv eller din hälsa så saknade hon uppsåt till att det inte förelåg en nödsituation enligt brottsbalken 24 kap 4 §. Hon kan då ha befunnit sig i en putativ nödsituation och anses därmed inte ha begått ett brott.

Hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”