Störande hyresgäst

2020-08-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Om man bor i ett hyreshus hos en privat värd, och flertalet anser att en hyresgäst beter sig illa. Det handlar om en pensionerad kvinna som klagar på allt och alla, skäller och bråkar om barnen hörs i lägenheten på dagtid, om en katt som är i trapphuset och diverse annat. Hon härmar barnen när de låter och gapar på oss alla övriga gäster. Misstanke finns om någon psykisk obalans, och trots att vi försöker vara förstående så är det svårt när hon går på barnen och skrämmer dem. Min fråga är vad kan vi som hyresgäster göra? Vi har såklart pratat med hyresvärden och han har pratat med henne, vilket kanske lugnar henne några dagar men sedan är hon igång igen? Vad kan/ska hyresvärden göra i denna situation? Vilka krav kan vi ställa? Eller är det bara att finna sig i situationen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska nedan försöka förklara vad hyresgäster har för rättigheter och vad hyresvärden kan göra för att råda bot på situationen. Eftersom du bor i en hyresrätt omfattas din situation av 12 kap. jordabalken, även kallad hyreslagen. Fortsättningsvis förkortad JB.

Vilka skyldigheter har en hyresgäst gentemot andra hyresgäster?

En hyresgäst ska inte utsätta andra hyresgäster för störningar i den grad att de kan vara skadliga för deras hälsa eller försämra bostadsmiljön. Störningar som inte överskrider vad som "skäligen bör tålas" från en hyresgäst bör däremot tålas av andra hyresgäster, det blir då en bedömningsfråga i det enskilda fallet (12 kap. 25 § stycke 1 JB). Vid bedömning av vilka störningar som ska tålas söks stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. I ditt fall verkar det som en störning som inte bör tålas, speciellt inte om det drabbar barnen och skrämmer dom eftersom det kan ha en negativ inverkan på deras hälsa.

Vilka åtgärder kan en hyresvärd vidta gentemot en hyresgäst som stör?

Om en hyresgäst stör ska hyresvärden säga till hyresgästen att upphöra med störningarna omedelbart genom exempelvis ett rekommenderat brev. Hyresvärden ska också meddela socialnämnden i den kommun där lägenheten ligger angående störningarna om det rör sig om en bostadshyresgäst (12 kap. 25 § stycke 2 JB). Slutar inte hyresgästen med störningarna utan dröjsmål efter tillsägelse kan hyresrätten förverkas. Det innebär att hyresgästen sägs upp och förlorar sitt boende (12 kap. 42 § stycke 1 punkt 9 JB). Om det förekommer särskilt allvarliga störningar kan hyresvärden sägas upp utan tillsägelse, detta sker dock i undantagsfall (12 kap. 25 § stycke 3 JB). I ditt fall handlar det förmodligen inte om någon särskilt allvarlig störning varför detta inte blir aktuellt. Eftersom hyresvärden redan sagt till kvinnan men hon senare återgått till beteendet kan detta ligga till grund för förverkande om hyresvärden skulle bestämma sig för det eftersom det inte finns något formkrav för tillsägelsen. En muntlig tillsägelse är dock generellt mindre praktisk då den kan försvåra bevisning framöver.

Mina råd till dig

Det du bör göra är att ta kontakt med och uppmana hyresvärden att vidta åtgärderna jag nämnt ovan då den muntliga tillsägelsen inte verkar ha hjälpt. Går hyresvärden inte vidare med detta kan du själv driva ärendet genom hyresnämnden. Du kan dessutom möjligtvis ha rätt till bland annat nedsättning av hyran då störningar från grannar kan ses som hinder eller men i nyttjanderätten (12 kap. 16 § punkt 3 JB).

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91095)