Störande granne

Hej. Grannen över mitt huvud har tonåringar som varje vecka stuttsar boll inomhus sen jag flyttade hit för 5 årsen. I 2 år anmälde jag det. Hyresvärden antecknar, pratar med grann-mamman som förnekar o vi har möte ihop o hon förnekar. Min tonåring har pratat med grann-tonåringar o den äldsta förnekar ej. När bollen låg i gräset på gården i en månad så var det tyst i huset, sa jag till hyresvärden/störningsjour. De bara antecknar/frågar grannen som förnekar. Detta påverkar min migrän o ibland när jag sover middag med mina små barn, som är 3 år o växt upp med detta. Hyresvärden har gått runt i källare, vind o andra grannar o säger att hör inget. Vad ska jag göra? Jag har hoppats på att de ska växa upp o sluta men de har gått 5 år. Hyresvärden skiter i vad jag säger. Jag blir av o till tokig av detta. Stuttsande hörs även om jag har musik, tv eller dammaugar. Jag o mina barn hör tydligt att det är ljud från boll. Jag ser tonåringarna gå hemifrån med träningsväska o då e det tyst hemma. Mamman har sagt att de har bollsporter de går till varje vecka.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan framföras att du gjort rätt i att vända dig till grannarna direkt och framföra dina klagomål. För att undvika större komplikationer är det alltid en bra början att ta ett snack med personerna innan man tar det hela vidare. Du framför däremot att deras oordning fortsätter och att du upprepade gånger kontaktat hyresvärden.

Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). Däremot kan det sägas att de boende på natten ska kunna sova ostört, medan man på dagen får räkna med en del liv och rörelse i fastigheten. Av din bakgrundsinformation skulle jag påstå att det finns sådant som talar för att bestämmelsen kan angripas.

Enligt 12 kap. 25§ st. 2 JB ska hyresvärden ge hyresgästerna tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör samt, om dessa är bostadshyresgäster, underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden är belägen om störningarna. Om hyresgästerna bryter mot detta och inte bättrar sig efter att de fått en tillsägelse kan hyresrätten förverkas enligt 42 § 1 st. 9 p. Det finns inte några särskilda regler om påföljd för en hyresvärd, som underlåter att reagera mot en störande hyresgäst, men det är viktigt att du känner att du trivs hemma, varför det även finns möjlighet att kontakta hyresnämnden om du känner att din bosituation påverkas och hyresvärden inte varit till någon hjälp.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”