Störande grannar i hyresrätt

2020-03-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,jag har en fråga gällandes störande grannar. En nyinflyttad granne till mig har 5 barn (de bor alltså 7 personer i en 3a) vi bor direkt under dem och får stå ut med konstant oväsen från och med tidigt på morgonen till relativt sent på kvällen. Då det är barn det handlar om så är frågan lite mer komplicerad vilket jag förstår. Med detta i åtanke har jag ändå gång på gång vart och försökt prata med föräldrarna som sagt att "vi" borde respektera dem och att barnen inte ska behöva vara stilla hela tiden. Samma respons kommer när vi vänder oss till oss hyresvärd som säger att vi får stå ut med ljudet. Vi kan inte heller vända oss till störningsjouren som har hand om vårat hyresområde då barnen vid ungefär 9/10 tiden oftast går och lägger sig.Problemet är att på sistone är det helt olidligt, pga COVID-19 är tex jag konstant hemma då man inte får vistas på gymnasiet. Jag skulle personligen beskriva det som extremt studiehämmande då jag gång på gång under dagen behöva störas från mina studier av stampande skrikande och springande. samtidigt har mamma det relativt stressigt med jobb och allt, och inte finner någon som alls lugn och ro i hemmet efter jobbet.Jag har tittar runt lite online och hittade de grundprinciper som min hyresvärd ska följa.Grundprincipen som jag huvudsakligen känner att mina grannar bryter mot är:-Hyresrättsföreningen värnar om att boende inte ska störas av sina grannar.Vad kan göras i den hopplösa situation jag nu finner mig i?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din information som att du bor i en hyresrätt och att du undrar hur du ska gå till väga när du har mycket störande grannar.
12 kap. Jordabalken blir tillämplig när det är fråga om boende i hyresrätt.

Enligt 12 kap. 25 § Jordabalken ska hyresgästen som bor i lägenheten se till att andra hyresgäster inte utsätts för störningar i den grad att de kan vara skadliga för hälsan eller försämra andras bostadsmiljö. En lindrig mängd störning från en hyresgäst, ska tålas av andra hyresgäster. Lindrig störning är den typ av störning som är normalt förekommande i ett flerfamiljshus. Exempelvis kan lekande barn ses som en lindrig störning. När en bedömning görs över vilka störningar som är godtagbara söker man stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar som får godtas i ett flerfamiljshus. Det tas inte i beaktande att en hyresgäst är extra känslig för störningar. Exempelvis om en hyresgäst jobbar natt och sover på dagen ska denne kunna tåla den ljudnivån som finns i ett flerfamiljshus.

Ifall störningarna är värre än de som förekommer i ett flerfamiljshus kan hyresvärden säga till hyresgästen att denne ska upphöra med de störande aktiviteterna. Om hyresgästen inte upphör med oljuden kan hyresvärden i värsta fall säga upp kontraktet, 12 kap. 42 § Jordabalken. Problematiken är att bevisa att ljudnivån är över den som kan tålas i ett flerfamiljshus.

Vad kan du göra

Att det är barn som leker i lägenheten anses som utgångspunkt vara den typen av ljud som vanligtvis ska tålas i ett flerfamiljshus. Det är därför inte stor sannolikhet att du kommer vinna framgång i ditt ärende. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Hyresnämnden och fråga hur de bedömer din situation. Hyresnämnden har till uppgift att ge dig som hyresgäst råd samt att driva ärenden. Du måste dock vara medlem i Hyresnämnden för att få tillgång till deras tjänster.

Länk till Hyresnämndens hemsida hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll