Stoppar GDPR rätten att ta del av allmänna handlingar?

Nu med nya lagen GDPR vill min sons lärare i skolan inte lämna ut namn på elever som går i hans klass. Hon hänvisar till GDPR, att det är sekretess. Är detta korrekt?

Låter jättekonstigt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

GDPR är underordnad bestämmelserna i yttrande- och tryckfrihetsförordningen (1 kap. 7 § dataskyddsförordningen). I tryckfrihetsförordningen (TF) stadgas att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap. 1 § TF) genom att begära ut dem (2 kap. 12 § TF). Personuppgifter är emellertid sekretessbelagda om det kan antas att de efter utlämnande kommer behandlas i strid mot dataskyddsförordningen (21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen). En eventuell efterforskning får dock inte sträcka sig längre än vad som är nödvändigt för att pröva om sekretess föreligger (2 kap. 14 § tredje stycket TF)

Således har du rätt att ta del av klasslistan om den är en offentlig handling och du därefter inte kan antas att komma behandla den i strid med dataskyddsförordningen.

Hoppas svaret varit behjälpligt och lycka till!

Henrik ÖsterströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”