Stoppad i trafik utan misstanke om brott

Hej! Jag har en helfolierad mattsvart sportbil som jag alltid drömt om att ha. Det som har blivit vanligt för mig nu är att jag nästan dagligen blir stoppad av polisen och det enda de kollar är körkort och ibland får jag blåsa, sedan åker jag vidare. Även om allt i registret och bilen är helt grön och laglig så undrar jag varför de håller på sådär? Ser de inte i systemet att jag blivit stoppad mer än 50 gånger på 4 månader och aldrig brutit mot lagen eller vill de bara jävlas för att jag kör en sportbil?

Skulle vara Jätte tacksam om jag fick ett juridisk svar om ni har tid med sånt.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens rättigheter regleras i Polislagen.

Polisen har rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 Polislagen). För att polisen ska ha rätt att göra detta så måste det finnas en skälig misstanke. Om det inte finns misstanke om brott så har polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 Polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt Lag om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister för ta utandningsprov utan att misstanke om brott föreligger.

Om du har ytterligare frågor så är du välkommen att återkomma igen!

Majken ThörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning