FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt15/08/2018

Stoppa tjuvfiske

Hej

Det bedrivs omfattande tjuvfiske på mina vatten, redskap har stulits, ikväll hittade jag en del tjuvfiske redskap
Vad får jag göra? Bad kan jag göra? Kan jag få fullmakt att beslagta redskap Vilka påföljder kan tjuvfiskarna få? ''
Kan det påverka ex vapenlicenser?

Lawline svarar

Vad kan/får jag göra?

Fisket i enskilda vatten tillhör fastighetsägaren (9 § fiskelagen). Brott mot fiskelagen faller under allmänt åtal. Du kan be inkräktare lämna platsen, samla bevis om överträdelserna genom att t.ex. filma inkräktare som begår brott eller att kontakta polis/göra polisanmälan.

Har redskap lämnats på din egendom och ingen gör anspråk på det, så kan du behålla det. Om åtal skulle bli aktuellt i framtiden eller om du gör en polisanmälan så bör du överlämna redskapen till polisen eftersom det kan utgöra bevismaterial.

Kan jag få fullmakt att beslagta redskap?

Nej, du kan inte få fullmakt till beslag.

Visserligen har du i och för sig behörighet att ta hand om fiskeredskap, men problemet är att våld kan uppstå i samband med ett sådant omhändertagande. Det utgör en risk för dig då du själv kan bli anmäld för brott. Om redskapen är lämnade på platsen, kan du behålla dessa. Det som är viktigt att komma ihåg är att, om du omhändertar egendom som du tar ifrån någon, du måste ta kontakt med polis omedelbart så att de kan samlas i bevishänseende (47 § fiskelagen).

Beslag av redskap kan leda till att du själv blir anmäld för egenmäktigt förfarande om du inte kontaktar polis omedelbart efter omhändertagandet (8 kap. 8 § brottsbalken). För att belysa risken: en person åtalades för egenmäktigt förfarande då han omhändertog redskap och inte anmälde detta till polis (Svea hovrätts avgörande RH 2000:67).

Vilka påföljder kan tjuvfiskarna få?

Olovligt fiske kan resultera i böter eller fängelse i högst ett år (37 § fiskelagen).

Stöld av redskap kan resultera i fängelse i högst två år (8 kap. 1 § brottsbalken).

Kan det påverka ex vapenlicenser?

Vapenlicens kan återkallas om tillståndshavaren visar sig vara olämåog att inneha skjutvapen (6 kap. 1 § vapenlagen). Med detta menas att innehavaren brister i omdöme, pålitlighet och laglydnad. Brott mot fiskelagen skulle kunna utgöra grund för återkallelse om innehavaren anses ha brustit i omdöme, pålitlighet eller laglydnad. Normalt avses allvarligare brott som har med våld att göra, men frågan om återkallelse har sagts ska bedömas med hänsyn tagen till omständigheterna i varje enskilt fall. I rikspolisstyrelsens föreskrifter uttalas att återkallelse bör ske när tillståndshavaren har gjort sig skyldig till brott som innefattar våld eller annat hänsynslöst beteende mot annan person eller annan grov brottslighet som riktar sig mot annan person, allmän ordning eller rikets säkerhet. Även andra brott, liksom upprepad mindre allvarlig brottslighet, kan föranleda sådan åtgärd.

Brott mot fiskelagen kan alltså rent teoretiskt sett utgöra grund för återkallelse. Min uppfattning är dock att brott mot fiskelagen inte är tillräckligt i sig, om inte också andra omständigheter talar för återkallelse. Möjligtvis efter flera brott mot fiskelagen vid flera olika tillfällen.

Soroosh Parsa / soroosh.parsa@lawline.se

Soroosh ParsaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”