Stöld eller bedrägeri?

Fråga om skillnad på stöld och bedrägeri,

Min bror blev tillfrågad av en okänd person på gatan om denne kunde få låna mobiltelefonen eftersom han hade tappat sin och behövde ringa sin mamma. Min bror överlät helt frivilligt telefonen till den okände, som därefter visade upp en kniv och därefter sprang därinfrån.

Jag undrar nu om min bror utsattes för stöld eller bedrägeri?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi kika i Brottsbalken (BrB).

Stöld
För att det ska röra sig om en stöld som personen gjort sig skyldig till krävs att man olovligen har tagit vad någon annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det (8 kap 1 § BrB). I detta fall har din bror lämnat över telefonen till personen frivilligt, och det rör sig därför inte om ett olovligt tillgrepp på det sättet som avses i paragrafens mening. Därmed rör det sig inte om en stöld.

Bedrägeri
För att det ska röra sig om ett bedrägeri krävs att att gärningsmannen:

1. Genom vilseledande (orsakande av felaktig tro)

2. förmår någon till handling eller underlåtenhet (en disposition)

3. som innebär förmögenhetsöverföring (dvs en ekonomisk skada för din bror och motsvarande ekonomisk vinning för gärningsmannen).

I detta fall skulle man alltså kunna tänka sig att personen som tagit din brors telefon har gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap 1 § BrB). Gärningsmannen har sagt att han behövde låna telefonen för att ringa sin mamma, vilket inte stämde. Detta har orsakat att din bror fått en felaktig tro om att han skulle få tillbaka telefonen efter samtalet. Denna felaktiga tro har också gjort att din bror lämnat över telefonen till gärningsmannen. Det har också inneburit en ekonomisk skada för din bror och ekonomisk vinning för gärningsmannen, eftersom gärningsmannen sprungit iväg och tagit din brors telefon.

Det krävs också att det ska ha gjorts med uppsåt (avsikt), vilket väl är sannolikt (1 kap 2 § BrB).

Olovligt förfogande
Man kan också tänka sig att gärningsmannen har gjort sig skyldig till olovligt förfogande (10 kap 4 § BrB). För det krävs att man har vidtagit en åtgärd med egendom, som han har besittning över, men till vilken äganderätten tillkommer annan, och varigenom personen berövas sin rätt till egendomen.

Att gärningsmannen vägrat att lämna tillbaka telefonen och springer iväg med den innebär att din bror berövas rätten till telefonen då den frånhänds honom. Gärningsmannen hade besittningen över telefonen (han hade den ju i sina händer) och telefonen tillhörde din bror.

Det krävs också här att det ska ha gjorts med uppsåt (1 kap 2 § BrB).

Råd
Eftersom din bror har blivit utsatt för brott bör han polisanmäla händelsen genom att förslagsvis kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Om ni har fler frågor kan ni också ringa till oss på Lawline på telefonnummer 08-533 300 04.
Öppettider: 10:00-16:00 alla vardagar.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo