Statsråds ansvar för brott samt tjänstefel

2017-11-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej, Kan ett statsråd åtalas för tjänstefel enligt 20:1 BrB och åtalas den då enligt 13:3 RF (alltså där beslut tas av KU och åtalet väcks av JO i HD) eller är 13:3 RF fristående? Tack för er hjälp!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen I RF 13:3 reglerar inte tjänstefel och ej heller alla brott begångna av ett statsråd. En förutsättning för att RF 13:3 ska bli tillämplig är nämligen brottet skett "i utövningen av statsrådstjänsten". Detta är begränsat till brott som statsråd utför i egenskap och med hjälp av sin position. Utöver det ska statsrådet också grovt åsidosatt sin tjänst. Det krävs därmed inte bara att ett tjänstefel begås utan det krävs också att det skett genom brott. Detta är ett väldigt sällsynt förfarande och inget statsråd har åtalats enligt bestämmelsen sedan 1854.

För att dömas enligt BrB 20:1 krävs till skillnad från RF 13:3 inte att det begåtts något brott. Där krävs istället uppsåt eller oaktsamhet vid myndighetsutövning. BrB 20:1 och RF 13:3 kräver därmed olika saker för att kunna bli aktuella. Alltså följer inte en process enligt RF 13:3 av att ett statsråd begått ett tjänstefel enligt BrB 20:1. På grund av att vi i Sverige inte tillåter ministerstyre är fall då statsråd kan hålla på med myndighetsutövning begränsat till sitt egna departement. Således är det svårt för ett statsråd att kunna åtalas enligt BrB 20:1 för tjänstefel. Om de gör sig skyldiga till ministerstyre blir detta en fråga för konstitutionsutskottet att granska snarare än föremål för ett brottsmål i domstol. Överlag är det alltså osannolikt att ett statsråd ställs inför rätt för fel i tjänsten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1347)
2021-11-27 Måste jag ha danstillstånd för privat fest?
2021-11-21 Vad menas med en salutkanon?
2021-11-20 Diplomats immunitet
2021-11-05 Kan man förbjuda våldsamma organisationer?

Alla besvarade frågor (97361)