Står man med i belastningsregistret vid en överklagan?

2019-08-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vid överklagan efter rättegångsbeslut finns personen i brottsregistret?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

För att stå med i belastningsregistret krävs det enligt 3§ lag (1998:620) om belastningsregister att personen är dömd för ett brott. Att personen har blivit dömd i tingsrätten innebär därmed att brottet och dess påföljd finns registrerat. Enligt 16§ p.1 ska däremot uppgiften tas bort om en överrätt genom dom eller beslut frikänner den registrerade från den åtalade gärningen.

Vid överklagan finns alltså uppgifterna registrerade i belastningsregistret fram tills dess att hovrätten ger en frikännande dom. Fastställs tingsrättens dom eller döms personen till en annan påföljd kommer uppgifterna om hovrättens dom att föras in i belastningsregistret.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för vidare rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2397)
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång
2020-08-02 Hur sker gallringen från belastningsregistret?
2020-07-31 Är fällknivar utan egg olagliga?
2020-07-31 När gallras misstankeregistret?

Alla besvarade frågor (82647)