Står man med i belastningsregistret vid en överklagan?

2019-08-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vid överklagan efter rättegångsbeslut finns personen i brottsregistret?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.

För att stå med i belastningsregistret krävs det enligt 3§ lag (1998:620) om belastningsregister att personen är dömd för ett brott. Att personen har blivit dömd i tingsrätten innebär därmed att brottet och dess påföljd finns registrerat. Enligt 16§ p.1 ska däremot uppgiften tas bort om en överrätt genom dom eller beslut frikänner den registrerade från den åtalade gärningen.

Vid överklagan finns alltså uppgifterna registrerade i belastningsregistret fram tills dess att hovrätten ger en frikännande dom. Fastställs tingsrättens dom eller döms personen till en annan påföljd kommer uppgifterna om hovrättens dom att föras in i belastningsregistret.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för vidare rådgivning.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå 1 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-22 11:46
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2201)
2019-09-15 Hur mycket pengar kan man få för att ha suttit frihetsberövad p.g.a. misstanke om brott?
2019-09-11 Uppgifter om böter gallras från belastningsregistret efter 5 år
2019-09-07 Avliva ett friskt djur
2019-09-03 Varför finns inte min dom med i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (72850)