FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/07/2015

Standardtillägg

Hej, har précis skilt mej och ni menar mitt ex att hon kan kräva pengar av mej för att barnen ska få samma levnadsstandard som hos mej?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor kring föräldrars underhållsskyldighet regleras i kapitel 7 Föräldrabalk (1949:381).

Varje förälder har gentemot sitt barn en underhållsskyldighet baserat på barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, samt på barnets egna inkomster och sociala förmåner, FB 7:1. Den förälder som varken har vårdnaden om barnet eller har barnet varaktigt boende hos sig fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag, 7:2 FB. Utöver ett schablonbaserat underhållsbidrag kan en förälder bli skyldig att betala så kallat "standardtillägg". Domstolen prövar då om den bidragsgivande förälderns ekonomiska situation är sådan att det är motiverat att barnet har rätt till ett högre bidrag. I sin prövning beaktar domstolen utöver förälderns inkomst och förmögenhet även om den standard barnet har i sin uppväxtmiljö skiljer sig från den bidragsgivande förälderns levnadsstandard. I tillägg beaktas om barnet uppnått en ålder att det kan tillgodogörs sig standardtillägget. Desto äldre barnet är desto mer motiverat är standardtillägget.

Det finns ingen specifik modell för hur standardtillägget ska beräknas och tidigare rättsfall som behandlar frågan är dessvärre få.

Vänligen,


Evelina LindgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”