Standard på hyreslägenhet

2019-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Hyr en lägenhet av en privat hyresvärd sedan cirka 1,5 år tillbaka. Kylskåpet har varit trasigt och inte gått att använda sedan jag flyttade in. Finns även andra fel i bostaden, som även dessa funnits sedan jag flyttade in: trasigt golv, hål i väggar, lösa köksluckor, spisplattor som inte funkar, spruckna lister, etc. I samband med kontraktskrivning sade hyresvärden att felen skulle fixas till samma vecka, ingenting nämndes dock om kylskåpet. Ingen kom och fixade någonting i lägenheten. Har hört av mig flera gånger till hyresvärden angående kylskåpet, varpå hyresvärden sagt att "tekniker ska komma" - men ingen har kommit. Efter att upprepade gånger hört av mig i ett halvår kom äntligen en tekniker och kollade i kylskåpet, konstaterade att det inte funkade, och föreslog att en teknisk grej skulle bytas ut. Inget besked om när detta skulle ske, fast jag frågade, "det är en beställningsvara" var det enda jag fick veta.Nu har hyresvärden gått ut med att hyreshöjning kommer ske vid årsskiftet.Vad jag undrar är: Vad gäller? Vilka rättigheter har jag? Vilka skyldigheter har hyresvärden? Får hyresvärden höja hyran trots obefintlig standard på lägenheten? Hur mycket? Hur fungerar det med hyresreducering pga ickefungerande vitvara?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag väljer att utgå från att lägenheten utgör ditt huvudsakliga boende. Det är 12 kap. jordabalken (JB) som reglerar hyra, kapitlet brukar även kallas för hyreslagen. Din fråga rör framförallt vilken standard du har rätt att kräva samt om hyresvärden kan höja hyran utan att åtgärda din lägenhet.

Har du rätt att kräva bättre standard?

Enligt 12 kap. 9§ Jordabalken ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Märkas ska att lägenheten ska vara i brukbart skick, den behöver alltså inte nödvändigtvis vara i ett bättre skick. Kravet på brukbarhet är såklart högre i en bostad än i en annan hyresrätt som inte ska användas till boende.

Din lägenhet når inte upp till den standard du kan kräva, då fungerande kyl är något du måste ha för att lägenheten ska anses vara brukbar för det avsedda ändamålet (bostad).

I 12 kap. 18a§ Jordabalken talas det om upprustningsföreläggande om en bostadslägenhet inte har lägsta godtagbara standard. Då kan hyresvärden bli tvungen att vidta åtgärd för att uppnå sådan standard.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1743)
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?
2020-09-16 Kan en hyresvärd säga upp mig om jag äger ett fritidshus?
2020-09-16 Kan man avtala om kortare uppsägningstid för lokalhyresrätt?
2020-09-15 Vad är hyresvärden skyldig att göra vid ohyra i hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84176)