FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt07/12/2020

Stämningsansökning

Kan man stämma någon för hörsägande inom/för någon i sin familj efter att man fyllt 18 år?

Och om ja,hur går man till väga?

Mvh Svensk medborgare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det inte framgår fler omständigheter av din fråga så kan jag inte bedöma om det rör sig om hörsägner eller inte. Alternativt om det rör sig om brottet förtal.

Stämningsansökning

När det kommer till frågor om stämningsansökningar är det rättegångsbalken(RB) som man främst vänder sig till.

När man själv vill stämma en person i domstol måste man till och börja med lämna in en skriftlig ansökan om stämning, detta framgår av 13:4 och 42:1 Rättegångsbalken (RB).

Enligt 42:2 RB, anges vad som ska ingå i enstämningsansökan, nämligen:

Ett bestämt yrkande, En utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,Uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis, ochUppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.

Vidare är det viktigt att stämningsansökan innehåller dit önskemål om hur målet skall handläggas och att ansökan är undertecknad av dig eller ditt eventuella ombud. Här ska även skriftliga bevis som du kan åberopa ges in tillsammans med ansökningen.

Stämningsansökan ska därefter enligt 10:1 RB lämnas in till den ort där svarande har hemvist. När ansökan kommit in till domstolen kommer denna avgöra om ansökan avvisas eller inte.

Bra att veta om rättegångskostnader

Du bör även uppmärksamma att om du förlorar målet så får du ersätta motpartens rättegångskostnader enligt RB 18 kap 1 §, vilket kan uppgå till höga summor beroende på målets beskaffenhet.

Hjälp med detta

Har du inte en hemförsäkring, eller täcker den inte denna angelägenhet, så bör du kontakta en jursit eller advokat för vidare konsultation. Du kan även ev. vara berättigad rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) om förutsättningarna i 6-8 §§ är uppfyllda. Detta får du i så fall ansöka om enligt 3 § och rättshjälpsförordningen (1997:404).

Vi kan även hjälpa dig hur du ska gå tillväga. Du kan nyttja vår gratis telefontjänst för juridisk rådgivning eller så kan du boka en tid med en av våra jurister här, där får du mer kvalificerad rådgivning.

Telefonnummer för rådgivning:
Telefon: 08-533 300 04

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Sophie Amalie BöjeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo