Stämma vården för orsak till annans död

Hej, jag har sökt lite på era q&a men såg inget om att stämma vården för orsak till annans död.

Min styvfar var nyopererad för lungcancer i Linköping med en titthålsoperation. För lite över två veckor sedan. Några dagar senare körs han ner till Kalmar (hemsjukhuset). Han verkar pigg och motiverad trots omständigheterna. Två dagar senare på söndagen ringer han mamma och säger han mår illa och är yr och har hög puls. När hon kommer dit är han kritvit. Han börjar tappa känseln i fot och hand ögonen rullar i skallen på honom. Mamma tillkallar sköterskan. Det går fort sköterskan tillkallar läkare sedan blir styvfar medvetslös och ilas till intensiven där han avlider. Obduktion visar att operationssåret har spruckit och han förblödde till döds. Ingen tänkte på inre blödning så i våra ögon anser vi att vårdpersonalen har totalansvaret för hans bortgång. Vi vill stämma dom för det finns fler incidenter som inte är acceptabla som styvfar utsattes för under sina 10 månader i vårdens händer.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Vi på Lawline vill börja med att beklaga sorgen!

Om jag tolka din fråga rätt så vill du ha hjälp med vad ni ska göra nu. Det finns olika sätt att klaga på om man är missnöjd med vården.

Du kan:

- klaga direkt till läkaren eller annan personal som du träffade när du sökte vård

- kontakta patientnämnden eller patientombudsmannen i ditt landsting eller region

- anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

- anmäla till Diskrimineringsombudsmannen, DO

- göra en polisanmälan

Om ett allvarligt fel har inträffat har vårdgivaren(alltså personalen) i sig en skyldighet att utföra en lex Maria och då även anmäla händelser som har medfört eller har kunnat medföra en allvarlig vårdsskada (enligt 3:5 patientsäkerhetslagen).

En lex Maria-anmälan bör göras till exempel

- om en person fått felaktig eller otillräcklig information

- vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel

- vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis

- vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling

- vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.

Om ni vet med er att ingen lex Maria har gjorts av personalen och då själva vill göra en anmälan vänd er i första hand till IVO och/eller patientnämnden.

Eftersom enskilda personer inte kan göra en lex Maria kan man som enskild vända sig till IVO för att lämna ett tips eller anmäla ett klagomål.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar eller avgör huruvida vårdgivaren gjort rätt eller fel utan hjälper till att reda ut oklarheter och rådgör med dig om vad du bör göra och hur du tar dig vidare.

Jag skulle rekommendera att ni både anmäler klagomål till IVO (genom denna länk) och tar kontakt med patientnämnden i ert landsting. Samt göra en polisanmälan. Att tänka på är att en polisanmälan väcks till enskild vårdpersonal medan man via IVO utreder helheten. Därav kan det vara bra, beroende på vad man vill uppnå, att både göra en polisanmälan och en IVO anmälan.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000