Stämma in kund som inte betalar belopp denne inte fått som skattereduktion

2017-10-10 i Fordringar
FRÅGA
Hur går man till väga för att ta en kund till tingsrätten. Kund vill ej betala sin del av skatterreduktioen som skatteverket har nekat honom.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det fall en näringsidkare och en kund har hamnat i en tvist, finns det ett antal åtgärder som kan vidtas.

Betalningsföreläggande

Det praktiskt enklaste tillvägagångssättet att få någon att betala en skuld, är att skicka en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden. Skulle kunden inte bestrida kravet, eller alternativt acceptera ditt krav, kommer Kronofogden att hjälpa dig att få betalningen genomförd. I det fall kunden bestrider kravet kommer du få möjlighet att gå vidare med betalningskravet till tingsrätten.

För mer information om betalningsföreläggande kan du besöka Kronofogdens hemsida.

Ansökan om stämning

Är det så att du vet att kunden kommer att bestrida kravet om betalningsföreläggande, kan du istället vända dig direkt till tingsrätten med en stämningsansökan. Tingsrätten kan i en dom (efter huvudförhandling) besluta huruvida kunden ska betala det denne inte fick i skattereduktion. Det är du som måste bevisa för tingsrätten att kunden inte betalat det belopp den är skyldig dig. Motparten kommer däremot förmodligen bestrida betalningskravet med grunden att denne har rätt till skattereduktion. I så fall måste motparten bevisa att så faktiskt är fallet.

En rättsprocess kan ta lång tid och brukar vara ekonomiskt betungande. Skulle du förlora målet kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader.

Domstolsverkets hemsida finner du mer information om hur du kan gå till väga för att ansöka om stämning.

Samtala med kunden

Du bör i första hand återigen kontakta kunden och förklara att du anser att du har rätt till det fakturerade beloppet, samt att du har för avsikt att vidta rättsliga åtgärder för att få tvisten avgjord, om det skulle vara så att kunden inte går med på ditt krav.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen


Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?