Stämd på underhållsbidrag av felaktigt registrerad fader

2017-11-22 i Underhåll
FRÅGA
Om det framkommer att jag är fader till en nu 35-årig person, kan jag då bli stämd av den registrerade fadern (som inte var fader) för det underhållsbidrag som han betalat tillbaka i tiden?Finns det en preskriptionstid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det finns särskilda skäl kan du bli skyldig att ersätta den man som varit registrerad som fadern för dennes kostnader (7 kap. 18 § föräldrabalken (FB)). Särskilda skäl kan vara att en man undandragit sig från att pröva faderskapet även fast han misstänkt att han är fadern.

Underhållsbidrag preskriberas efter fem år och att det bara kan krävas retroaktiv tre år tillbaka i tiden. (7 kap. 8-9 §§ FB). Du kan alltså inte bli krävd på att betala något till ditt vuxna barn nu.

Vänligen

Greta Apelman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?