Stalkning och olaga förföljelse

FRÅGA
Om en person vid två tillfällen står och passar på mig, en person som är obekant för mig. Kan det vara en sorts stalking. Det har hänt mig en morgon när jag stigit av bussen sprang efter mig samt när jag väntade på bussen hem på kvällen ser jag personen står bakom och filmar mig. Jag går undan säger till att ge sig iväg men följer efter. Hur kunde den personen veta mina tider?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänt om stalkning och förföljelse
Ordet stalkning, som vi använder i dagligt tal, är ett begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.

För att personens handlande ska innebära olaga förföljelse, som är ett brott enligt brottsbalken (BrB), måste personen begå upprepande brottsliga handlingar mot en annan (4 kap. 4 b § BrB). Ett exempel på en sådan brottslig handling är ofredande. Brottsbalken stadgar att det föreligger ofredande om någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande (4 kap. 7 § BrB).

Att allvarligt skrämma eller störa någon genom att filma någon på ett påträngande sätt eller att följa efter någon annan under en viss tid kan utgöra ofredande.

I din situation
Som jag uppfattar din beskrivning av situationen kan det vara fråga om stalkning eller olaga förföljelse. Om personen står och "lurar" eller befinner sig i din närhet endast på grund av dig, och att detta har hänt vid två tillfällen där du sett personen filma dig och gå efter dig trots att du har sagt till, kan det utgöra stalking eller olaga förföljelse. Hur personen vet dina tider kan jag tyvärr inte svara på.

Vad kan du göra?
Har du ringt polisen och anmält det? Jag rekommenderar att du gör det då man aldrig vet vad som kan hända, speciellt med tanke på att du sagt ifrån men att det inte hjälpte. Det är alltid bra att vara på den säkra sidan och inte låta situationen fortsätta på detta vis. Det kan också vara bra att få information av polisen om hur de ser på situationen och om de har några råd till dig. Om du kontaktar polisen kan du också fråga om en eventuell ansökan om kontaktförbud, om det skulle vara aktuellt. Det kan även vara bra om du har möjlighet att gå till och från bussen tillsammans med någon annan till dess att det har löst sig.

För mer information om olaga förföljelse (och stalkning) och hur du kan gå tillväga: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/olaga-forfoljelsestalkning/
För mer information om kontaktförbud: https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/kontaktforbud/

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad och att din situation löser sig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84259)