Sprucken mobilskärm och vårdslöshet

FRÅGA
Hej, Igår var jag ute på krogen och påvägen ut så stötte jag tydligen emot en kvinna som stod precis framför utgången så hon tappade sin mobil. Skärmen sprack och nu vill hon att jag ska betala hennes självrisk för att hon ska laga den. Hon kräver mig på 1200kr. Är det min skyldighet att betala om jag stöter emot någon som tappar sin mobil?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom mobilens skärm sprack så föreligger sakskada. För att din ersättningsskyldighet ska aktualiseras så krävs att du har befunnits vara vårdslös i ditt vållande till skadan, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 2:1.

För att bedöma vårdslöshet så brukar man inom rättspraxis utgå från vad en förnuftig och hänsynsfull person hade gjort i skadevållarens situation. Till denna bedömning brukar man se till vad bestämmelser i lagar och författningar har att säga, liksom offentliga myndigheters föreskrifter och praxis i yrkesbranscher. Eftersom det inte finns några sådana för din situation så måste en s.k. fri bedömning göras. Vid en fri bedömning så görs en helhetsbedömning i det enskilda fallet där risken för skada, den sannolika skadans storlek, möjligheterna att undvika skadan och den handlandes möjligheter att inse risken för skada sammanvägs.

Eftersom din beskrivning av situationen är alltför kort så är det svårt att göra en definitiv bedömning av om du ska anses som vårdslös. Även om beskrivningen hade varit mer detaljerad så kvarstår dock en betydande svårighet för att bedöma saken. Utifrån vad du har berättat kan i varje fall följande något begränsade bedömning göras.

Eftersom en krog typiskt sett är fylld av folk, särskilt på en kväll i slutet av veckan om nu detta är fallet, så finns det en signifikant risk för kollisioner, varvid risken för att stöta till någon av misstag och därmed orsaka att mobiltelefoner åker i golvet är så pass stor att det fordrar åtminstone viss försiktighet när man tar sig fram bland folk. En modern smartphone kan idag betinga ett flertal tusen kronor i värde, varvid detta spelar roll för den sannolika skadans storlek och därmed också ökar kravet på att röra sig försiktigt fram i folkmassan. Möjligheterna att undvika skada kan dock tänkas bli försvårade av stök eller dylikt bland folk, samt av att berusning kan försvåra vissa gästers motorik och förmåga att hålla i saker. Eftersom det torde vara enkelt att inse att risken för kollisioner är signifikant, att döma av hur mycket folk man kan se befinna sig i och omkring krogen, så bör det tala för att du hade någorlunda goda möjligheter att inse risken för den aktuella olyckan. Sammantaget så talar omständigheterna både för och emot att du är ersättningsskyldig, men ytterligare omständigheter kan föreligga som tippar balansen i någon av riktningarna. Med hänseende till osäkerheten så föreslår jag att du i första hand kontaktar kvinnan, förklarar vad som talar för att du inte skulle anses som ersättningsskyldig utifall att hon skulle väcka talan, och försöker komma överens med henne om någon form av kompensation som ni båda kan nöja er med.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (349)
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-28 Kan jag kräva grannen på ersättning för fördyrade matkostnader till följd av en uppkommen vattenskada i köket orsakad av grannen?

Alla besvarade frågor (92010)