Springnota - vilket brott kan det utgöra?

hej Jag har en restaurang i Hässleholm där tre gäster tog springnota i helgen. Jag vet vilka dessa är, och dom vägrar betala mig nu i efterhand. Kan jag stämma dom alla tre i tingsrätten, eller måste jag stämma dom var för sig? Hur mycket ska jag i så fall kräva av varje gäst? Notan var på 955 kr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 42 kap. 1 § rättegångsbalken ska käranden (den som stämmer någon) inge stämningsansökan skriftligen till tingsrätten. Stämningsansökan ska innehålla vissa i lagtext angivna delar, ett bestämt yrkande, redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas m.m, vilket framgår av 42 kap. 2 § rättegångsbalken.

I stämningsansökan skall vara angivet vem svaranden är (vem det är du vill stämma). Det torde inte finnas något rättsligt hinder mot att kumulera detta och ange samtliga dessa tre personer som sprang iväg som svaranden. 

Att tillgodogöra sig mat och sedan utföra en springnota kan även vara brottsligt och falla in under ringa bedrägeri (9 kap. 2 § 2 st. brottsbalken). Bestämmelsens andra stycke tar upp just fallet med att någon tillgodogör sig förtäring eller annat sådant som tillhandahålls under förutsättning av kontant betalning. Detta innebär att deras agerande likväl kan vara brottsligt och bli föremål för en brottmålsprocess. Det finns därför skäl att även upprätta en polisanmälan mot bakgrund av det inträffade. 

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar!

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”