Spridningskravet vid förtal

FRÅGA
Har varit god man åt min dotter sedan 2011 utan någon anmärkning. Nu kom en kopia på ett brev från Överförmyndaren som visade att kontorschef och två enhetschefer på kommunen känner oro för att jag inte verkar för min dotters bästa och att jag har svårt att skilja på min roll som god man, pappa. Jag anser att detta är förtal eftersom det inte finns något i brevet som kan visa på det de påstår.Vad gör jag?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då uppgiften inte lämnats i tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Uppgiften måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då gärningsmannen skrivit om uppgiften i en tidning där hen använder ditt namn på sätt som gör att du blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga.

Min samlade bedömning är att du inte skulle nå framgång med en eventuell anmälan då spridningskravet inte är uppfyllt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?