Spridningskravet vid förtal

FRÅGA
Jag har blivit falskt anklagad för sexuellt ofredande och åklagaren har lagt ner förundersökningen.Och nu är min fråga är det ett förtal och kan jag stämma personen i fråga?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att förtal ska anses föreligga krävs det att en person lämnat en nedsättande uppgift om någon annan. Att anklagelsen utpekar dig som brottslig är dock inte tillräckligt för att förtal - anklagelsen måste även vara spridd i en vidare krets. Med en vidare krets avses till exempel fallet då ifrågavarande person skriver om anklagelsen i en tidning där hen använder ditt namn på sätt som gör att du blir identifierbar för vissa läsare. Att uppgiften ska vara spridd på detta sätt är en grundförutsättning för att förtal över huvudtaget kan anses föreligga.

Min bedömning är därmed att du inte skulle nå framgång med en anmälan, då jag uppfattar det som att anklagelsen inte har spridits i en vidare krets.

Förtalsbestämmelserna ser ut som följande:

Om uttalandet skett i en tryckt skrift gäller förtalsbestämmelsen i Tryckfrihetsförordningen 7:4 p 14 (här). Den säger att förtal är straffbart om någon lämnar en uppgift som är nedsättande. Förtal är dock inte straffbart om det var försvarligt att lämna uppgiften, uppgiften är sann, eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den.

Då uttalandet skett i annat format än tryckt skrift gäller istället förtalsbestämmelsen i Brottsbalken 5:1 (här). Den säger att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Skulle anklagelsen vara spridd i en vidare krets är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet så gör jag en ytterligare bedömning av din framgång med en eventuell anmälan gällande förtal. Annars är du varmt välkommen tillbaka till Lawline med ytterligare juridiska frågor!

Med vänliga hälsningar,

Anna Hovstadius
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Är spridningskravet uppfyllt om t.ex. anklagelserna har lämnats in till tomstol i en vårdnadsprocess, där de blivit offentliga handlingar?
2017-02-19 21:04
Hej! Bra fråga! Förundersökningar blir i de flesta fall allmänna handlingar. Handlingarna har dock inte blivit offentliga för att utsätta dig för missaktning, vilket är ett krav för att förtal ska kunna utdömas. Min bedömning är att om en person begär ut de allmänna handlingarna och sedan sprider de vidare i syfte att utsätta dig för missaktning och utpeka dig som brottslig eller klandervärd, hade det varit möjligt att förtal blivit aktuellt. Vill du driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som väcker åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna. Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning, Anna Hovstadius
2017-02-20 10:02
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1046)
2020-10-27 Är kränkande uttalanden brottsliga om de endast uttalats till en person?
2020-10-26 Är brottet förtal aktuell?
2020-10-26 Kan vara förtal att sprida domar m. personuppgifter på nätet
2020-10-25 Att bli omtalad på felaktiga grunder

Alla besvarade frågor (85448)