Spridning av nakenbilder - olaga integritetsintrång

FRÅGA
Hej . Jag är en 20 -åring tjej och har skickat nakna bilder till person jag var tilsammans med . När vi gjorde slut så borjade han hata mig . Vi jobbade på samma foretag . Han är fast där men jag slutade. Nu för tiden kommer information till mig att alla vet om mina nakna bilder . Hur kan man lösa den här problemet att sluta sprida vidare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det här är en jobbig situation och jag ska försöka ge dig råd för hur detta kan upphöra.

Olaga integritetsintrång

Att sprida någon annans nakenbilder utgör brottet olaga integritetsintrång om spridningen sker olovligen och är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken. Med skada avses i det här fallet skada på privatlivet och den personliga integriteten.

För brottet krävs att personen som spridit uppgifterna har uppsåt att sprida bilderna och att spridningen görs med syfte att utsätta den andre för allvarlig skada.

Såvida dessa krav är uppfyllda har brottet olaga integritetsintrång begåtts.

Mitt råd är att du polisanmäler händelsen. Dessutom kan det vara bra om du berättar för din förra pojkvän att du gjort en anmälan. Detta i ett försök att få stopp på spridningen.

Om det är så att du har några vänner eller andra bekanta på din förra arbetsplats som fått bilderna och som du känner förtroende för kan du eventuellt få dem att berätta för polisen att det var din förra pojkvän som spred bilderna.

Kränkningsersättning

Eftersom du utsatts för ett brott som innebär ett angrepp på din person och ära har du rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp och att spridningen av bilderna upphör.

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll