Spridning av misstanke om våldtäkt; förtal?

FRÅGA
HejsanFör ca ett år sedan gick jag och mitt ex isär. Dock hade vi fortfarande en sexuell relation. Hon har en speciell böjelse där hon var förtjust i att jag hade sex med andra så jag träffade en tjej från nätet. Vi hade sex, jag och den från nätet. Dock hon hade en pojkvän. Hon blev påkommen och anmälde mig för våldtäkt. Så polisen hämtade mig kl 9 på morgonen. Plötsligt så släppte de ut mig efter ca 5 timmar. Detta efter tjejen som anmälde mig förstått allvaret i det hela och tog tillbaka anmälan. Vi fortsatte ha kontakt och har egentligen lite kontakt fortfarande. Dock bara över telen idag.Nu har exet börjat sprida rykten om att jag varit misstänkt för våldtäkt. Vilken i sig är sant. Men hon känner ju till hela historien exakt som den var och att jag inte alls hade gjort detta. Hon som anmälde mig kan absolut ställa upp och försvara mig om det skulle behövas. Inte i vår byggd men inför myndigheter. Frågar är ju då om exet kan sprida sådana rykten? De är ju sanna men hon utelämnar ju de bitar som "friar" mig. Så avsikten är ju att skada fast hon vet att det inte är sant. Vi bor i en liten bygd. Jag har 4 barn. (varav 2 med exet). Finns det något jag själv kan göra för att få henne att sluta? Är det något brott hon begår genom denna handling.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den situation du talar om berör ärekränkningsbrott (förtal och liknande) angående spridningen av rykten från ditt ex. Frågan blir om ditt ex genom att sprida dessa, förvisso sanna, ryktena har gjort sig skyldig till förtal.

Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. Där anges att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (förakt) gör sig skyldig till förtal. Det anges däremot också att om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgiften i fråga och vederbörande visar att den är sann så ska personen inte dömas till ansvar. Detta undantag ger uttryck för en så kallad ansvarsfrihetsregel.

Tillämpat på ditt fall kan det konstateras att ditt ex har spridit uppgift (rykte) som är ägnad att utsätta dig för andras förakt. I denna del av bedömningen spelar det ingen roll att ryktet i fråga faktiskt är sant; förtalsbestämmelsen förutsätter alltså inte att gärningspersonen ljuger! Så länge uppgiften i fråga är att betrakta som nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte" är dessa krav uppfyllda. Att sprida att du varit misstänkt för våldtäkt får därför anses vara ägnat att utsätta dig för andras förakt.

Bestämmelsen innehåller dock som sagt en ansvarsfrihetsregel som säger att gärningspersonen i vissa fall går fri från ansvar. Här sker en avvägning mellan två motstående intressen; intresset att uppgiften sprids och intresset för den beskylldes integritet. Detta ger upphov till ganska svåra och invecklade bedömningar och mycket hänger på argumentation och vad domstolen som har att pröva frågan kommer fram till. Det kan sägas att syftet med spridningen är relevant och att umgänge mellan människor kräver att vissa nedsättande uppgifter måste få godtas. När, var och till vem uttalandet har skett är också av intresse vid försvarlighetsbedömningen. Min personliga uppfattning är att det inte borde vara försvarligt att sprida uppgiften om att du varit misstänkt för våldtäkt med hänsyn till omständigheterna i ditt fall. Med tanke på att ditt ex sexuella böjelse är relevant för hela uppkomsten av situationen (du hade ju troligtvis inte hamnat i den situationen att den andra tjejen gjorde en falsk anmälan om det inte vore för ditt ex böjelse), att du blev släppt pga att anmälan drogs tillbaka och att ditt ex verkar vara medveten om allt detta verkar det inte riktigt finnas något intresse av att dessa, förvisso sanna, uppgifter sprids. Att samtidigt förklara hela situationen hade nog varit godtagbart, men att sprida att du varit misstänkt för våldtäkt och samtidigt utelämna den väldigt relevanta informationen om allt som ligger bakom torde inte vara försvarligt. Det framstår ju som väldigt klart att du aldrig gjorde dig skyldig till brott. Mot bakgrund av detta anser jag att det inte är försvarligt att sprida uppgiften. Jag vill dock understryka att försvarlighetsbedömningen är komplicerad och invecklad, att yttrandefriheten inom umgängeskretsar är förhållandevis långtgående och att en domstol mycket väl kan komma fram till motsatsen.

Jag rekommenderar i nuläget att du tar kontakt med polis och åklagare och förklarar hela situationen för dem och i samband med detta gör en anmälan om förtal. I samband med detta kan det vara klokt att begära ett målsägandebiträde som hjälper dig att driva skadeståndstalan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1233)
2021-07-24 Förtal att varna för personer som friats?
2021-07-23 När övergår skvaller i förtal?
2021-07-22 Hur anmäler man brott?
2021-07-22 Grovt förtal av politiker?

Alla besvarade frågor (94159)