FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB04/11/2015

Spridit nedsättande uppgift på nätet - förtal?

En webbtidning har gått ut med bild och namn på mig, där den påstår att jag dömts för dråp, vilket INTE stämmer. Är detta förtal? Bör jag anmäla förläggaren? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Brottet förtal regleras i Brottsbalken (BrB) 5 kap. 5§ I regeln framgår det att den som lämnar uppgift om annan som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning begår brottet förtal. Detta innebär att uppgiften som lämnas skall vara nedsättande och typiskt sett leda till att andra personer föraktar den som uppgiften berör. Uppgiften som webbtidningen lämnat om dig dvs. att du dömts för dråp, är en mycket allvarlig beskyllning och min bedömning är att kravet på att uppgiften skall vara ”missaktande” därför är uppfyllt.

Dessutom krävs att uppgiften skall ha spridits till annan än den som beskyllningen berör. Eftersom uppgiften har spridits på internet är även detta krav uppfyllt. Min uppfattning är därför att webbtidningen har förtalat dig.

Enligt andra stycket i samma regel framgår det dock att förtal kan vara straffritt. Uppgiften som lämnats måste i sådana fall dels vara försvarlig och dels måste uppgiftslämnaren visa att uppgiften som lämnades om dig var sann eller att denne hade skälig grund för det. Eftersom du skriver att det inte är sant att du dömts för dråp måste alltså webbtidningen kunna visa att de ändå hade skälig grund för att tro det, dvs. kunna visa något sorts underlag för sitt påstående. Kan webbtidningen inte visa detta riskerar webbtidningen, eller den som är ansvarig för publiceringen, att dömas till böter.

Förtal är ett speciellt brott på det sättet att åklagare endast i undantagsfall väcker åtal mot den som begått brottet förtal. Huvudregeln är att målsäganden, dvs den som är utsatt för brottet (du), själv får väcka åtal mot den misstänkte, s.k. ”enskilt åtal”, se BrB 5 kap. 5§.

I vissa fall kan dock åklagaren väcka åtal istället för att målsägande gör det själv. I sådana fall måste du dels ha påkallat för polis eller åklagare att du vill att den misstänkte skall åtalas, dessutom måste åtal mot den misstänkte vara påkallat från allmän synpunkt. Det innebär att det måste finnas visst intresse även från allmänhetens håll att ingripa mot brottet för att åklagare skall väcka åtal mot brottet. Detta kallas att åklagaren gör en s.k "åtalsprövning".

Sammanfattningsvis, min bedömning är att webbtidningen har förtalat dig då de felaktigt spridit uppgift om att du blivit dömd för dråp som är ett mycket allvarligt brott. Om webbtidningen inte kan visa att de har skälig grund för detta påstående riskerar webbtidningen att dömas till böter. Huvudregeln är att du själv skall väcka talan genom s.k. enskilt åtal, detta gör du genom att skicka in en stämningsansökan mot den misstänkte till domstolen. Åklagaren väcker endast i undantagsfall åtal mot någon som är misstänkt för förtal, om du vill att åklagaren skall göra en s.k åtalsprövning skall du anmäla brottet till polis.

Isabel EkströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?