Spridande av rykten (förtal)

FRÅGA
hej, jag är flicka och ett par dagar sen fick jag ett meddelande om att min pijkvän skulle ha varit ortogen mot mej med henne. Hon säger att han har misshandlat henne. Hon har berättat situationen då det hände, och när det hände (tid, plats, osv) men detta är inte sant (har orsaker/ vet med 100% säkerhet att hon ljuger, har också pratat med min pojkvän om detta) har tagit reda på av utomstående också att detta inte är sant. En orsak till att det inte kan vara är att flickan berättar att det hänt före min pojkväns skola började (kl 8:30)han kom till henne då, och att han for från henne till skolan kl 9:00, har frågat min pojkväns klasskompisar och de säger att han då den tiden var i skolan (han kom 8:30) och de ljuger inte. Flickan som hittat på detta berättar nu vidare åt hennes vänner det att min pojkvän skulle ha misshandlat henne, och berättar det åt alla. Är detta ett brott/ärekränkning mot min pojkvän?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Hennes agerande kan vara tillräckligt för att utgöra brottet förtal, stadgat i 5 kap. 1 § brottsbalken. Brottet begås av den som pekar ut en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller som på något annat sätt lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning. Målet med uttalandet måste vara att skada en människas anseende hos andra. Det krävs inte att spridandet av uppgiften faktiskt har skadat anseendet av en person hos andra, utan det räcker med att gärningsmannen har för avsikt att uppgiften skadar offrets rykte. I detta fall har den här personen spridit rykten om att Din pojkvän har misshandlat henne, vilket kan vara brottsligt om det visar sig att det inte är sant.

Att uppgifterna är sanna eller att uppgiftslämnaren var skyldig att uttala sig kan vara ansvarsfriande grunder, enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. Det straffbara i bestämmelsen är dock inte uppgiftens sanningshalt, utan att lämna en kränkande uppgift om någon. Av den anledningen är det endast tillåtet att bevisa sanningshalten om uppgiftslämnaren hade en skyldighet att lämna uppgiften. Denna grund är enligt min bedömning av den information Du har lämnat inte aktuell.

Förtal är ett målsägandebrott enligt 5 kap. 5 § brottsbalken, vilket innebär att målsägande (dvs. den kränkte) får väcka åtal för brottet. Målsägande behöver alltså inte vänta på åklagarens beslut att väcka åtal. Jag rekommenderar att Din pojkvän gör en polisanmälan om han anser att detta är kränkande.

Se 5 kap. 1 § och 5 kap. 5 § brottsbalken, här och här

Hoppas mitt svar var till Din hjälp och att allt löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1073)
2020-11-30 Förolämpning
2020-11-29 brottsligt att anklaga någon för brott?
2020-11-28 Inskränkningar i tryckfriheten
2020-11-28 Är det brottsligt att sprida en dom?

Alla besvarade frågor (86690)