Sprida rykten - Förtal

FRÅGA
Hej, min kompis mor har spridit rykten bland andra föräldrar även skickat runt uppgifter såsom bilder, personuppgifter (namn,adress osv) på en person som de anser säljer droger. Men Personen aldrig någonsin kommit nära droger. kan detta anses vara förtal?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om förtal finns i 5 kap Brottsbalken (BrB), se här.

Huvudregel
Den som lämnar uppgift om en tredje person i syfte att utpeka denna som brottslig eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denna för missaktning kan enligt huvudregeln bli dömd för förtal. Detta framgår av BrB 5:1, se här. Tanken bakom detta förbud är att skydda människans goda namn och rykte. Som utgångspunkt gäller att det saknar betydelse om uppgiften är sann eller inte, då en person som åtalas för förtal inte kan fria sig från ansvar genom att bevisa att de lämnade uppgifterna är sanna.

Att sprida rykten om att någon säljer droger kan tänkas omfattas av bestämmelsen, och din kompis mor kan tänkas göra sig skyldig till förtal. Målet med uttalandet från din kompis mor måste dock ha varit att skada denna personens anseende. Det är detta som ligger under att uttalandet ska ha varit ”ägnat att utsätta den utpekade för andras missaktning” som nämns i regeln ovan. Det krävs däremot inte att spridandet av uppgifterna faktiskt skadat personens anseende, utan det räcker att din kompis mors avsikt varit detta.

Undantag
Det finns två situationer då det inte är straffbart att lämna sådana nedsättande uppgifter om en person som nämnts ovan. Detta framgår av BrB 5:1 2 st, se här. Här förutsätts dock för ansvarsfrihet att de lämnade uppgifterna också är sanna eller att den som lämnat uppgiften kan visa att den hade skälig anledning att tro att de var sanna.

Dessa två undantag utgörs av då en person varit skyldig att uttala sig eller då det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken. Exempel på då man kan vara skyldig att uttala sig är då man vittnar i domstol och exempel på då det kan vara försvarligt är då uppgiften lämnas inom familjen.

Av vad som framgår av din fråga verkar det inte som att din kompis mor varken haft en skyldighet att lämna dessa uppgifter eller att det annars varit försvarligt. Dessutom, om uppgifterna som lämnats av din kompis mor inte är sanna så minskar möjligheterna ytterligare för att hon skulle omfattas av någon av de ansvarsbefriande undantagen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan din kompis mor ha gjort sig skyldig till förtal genom att sprida dessa uppgifter om denna personen eftersom att inga undantag verkar vara aktuella. För att din kompis mor ska bli ansvarig krävs att hennes avsikt med uttalandena har varit att utsätta denna personen för andras missaktning.

Slutligen kan sägas att förtal är ett s.k. målsägandebrott. Detta innebär att det bara är den personen som blivit utsatt för din mors kompis uttalanden som kan väcka åtal för brottet. Detta framgår av BrB 5:5, se här.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1110)
2021-01-20 Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?
2021-01-20 ​Är det brottsligt att säga att någon är ful?
2021-01-19 Är det brottsligt att kalla någon ful?
2021-01-17 Den relevanta tidpunkten för att bedöma ett brott

Alla besvarade frågor (88271)