Sprida offentliga handlingar, förtal?

Hej!

Jag försöker få mitt huvud runt hanterandet av offentliga handlingar - Låt oss ponera att jag i enlighet med offentlighetsprincipen begär ut en tingsrättsdom, i vilken det tydligt framkommer namn etc vad gäller den personen som blir dömd för brott. Denna dom/allmänna handling sprider jag sedan vind för våg.

Är detta ok? Förtal kan väl knappast komma på tal då det rör sig om en dom som vunnit laga kraft?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal regleras i 5 kap. 1 § BrB och förutsätter att uppgiften är lämnad till någon annan än den förtalade. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Uppgiftslämnandet ska vara ämnat att leda till skada men en faktisk skada behöver ej ha uppstått.

I ditt fall handlar det om spridning av dokument. Det spelar ingen roll för förtal om uppgiften varit sann eller inte. Det räcker inte med ett utpekande om en person som brottslig, utan brottet i sig måste typiskt sett medföra andra personers missaktning. Mindre allvarliga brott, som trafikförseelser och liknande, har inte ansetts vara ett brott där uppgift om detta till tredje man kan leda till förtal.

Det kan ofta vara svårt att bevisa att uppsåtsrekvisitet är uppfyllt (ägnad att utsätta...). Avgörandet beror på vad som kan bevisas i målet. Om du vill driva frågan vidare kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap 5 § brottsbalken. Åtal för förtal är ett s.k. målsägandebrott, vilket innebär att det är du som målsägande, och inte en åklagare, som måste väcka åtal. Detta innebär att den förlorande parten betalar rättegångskostnaderna.

Laga kraft eller inte spelar i detta fall ingen roll då "sanning" inte är relevant för förtal.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj


Alban DautajRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo