Sprida nackenbilder

FRÅGA
Är det olagligt att sprida nakenbilder på en annan människa som man tagit från en annans telefon?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelser beträffande din fråga återfinns i Brottsbalken. Om man sprider någon annans nakenbilder kan det vara fråga om brottet Olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c § brottsbalken.

Detta förutsätter att spridningen sker olovligen och är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör. Med skada menas skada på privatlivet och den personliga integriteten. Dessutom förutsätter brottet att personen har haft uppsåt att sprida nakenbilderna och att syftet med spridningen är att utsätta den personen för allvarlig skada. Är dessa förutsättningar uppfyllda så utgör det brottet olaga integritetsintrång begåtts.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter!

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91293)