Sprida lättklädda bilder på internet

FRÅGA
Låt oss säga det finns ett konto på Snapchat som väljer att "expose" tjejers lättklädda/nakenbilder samt skriva ut info som namn, ålder, stad osv. Ifall ens bilder är med och dessa bilder redan råkar vara ute på en annan social media, går det ändå att polisanmäla? Eller det går inte då bilderna redan fanns tillgängliga för allmänheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som om du undrar om det kan vara otillåtet att sprida bilder när dessa redan funnits ute på sociala medier.
Nedan kommer jag att gå igenom vissa straffbara handlingar som eventuellt skulle kunna bli aktuella i detta fall.

Olaga integritetsintrång, 4 kap 6 c BrB
Olaga integritetsintrång innebär att någon som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida vissa bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör, exempelvis att man sprider nakenbilder.

För att man ska kunna bli straffad för olaga integritetsintrång krävs det att följande rekvisit (förutsättningar) är uppfyllda.

1.) Det ska ha varit fråga om spridning. Med detta menas att uppgifterna görs tillgängliga för fler än ett fåtal personer (För att vara fler än ett fåtal personer ska det vara uppemot tio personer).

2.) Det ska vara ett intrång i en annan persons privatliv. En spridning utgör ett intrång i privatlivet genom att det sker mot den andres vilja. Det måste också vara fråga om privata uppgifter, dvs uppgifter som hör till någon annans privata sfär.

3.) Det ska vara bilder eller andra uppgifter (ex text eller ljud) som omfattas av straffansvaret. Detta är bild på eller annan uppgift om någons sexualliv, bild eller uppgift om någons hälsotillstånd, bild eller annan uppgift om att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp mot person, frihet eller frid, bild på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation (ex självmordsförsök) eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp.

4.) Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada. Den skada som avses är skada på privatlivet och den personliga integriteten.

Kommentar
Med tanke på att bilderna redan har spridits på sociala medier är det inte helt klart om det skulle falla inom olaga integritetsintrång. Det kan dock tänkas att det är beroende av hur bilderna har spridits tidigare.


Förtal, 5 kap 1 § BrB
Något som skulle kunna bli aktuellt i detta fall är förtal, vilket regleras i 5 kap 1 § BrB. Här sägs att en person som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller i övrigt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan dömas för förtal.

Kommentar
Straffbarhet för förtal krävs det att man genom bilden kan utläsa någon typ av nedsättande uppgift om den som är på bilden. Alltså uppgiften ska vara ägnad att utsätta personen för andras missaktning. I detta fall är det inte säkert att enbart en avklädd/eller delvis avklädd bild lever upp till det kravet.

Vad kan du göra?
Det du kan göra inledningsvis är att kontakta snapchat, för att se om du på detta sätt kan få hjälp med att ta bort bilderna.
Sedan rekommenderar jag dig att ta kontakt med polisen, berätta om din situation och därefter få hjälp med hur ni kan gå vidare med ärendet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88360)