Sprida domar och personlig info på nätet?

FRÅGA
Är det juridisk okej att sprida domar, namn, handling och bild på den dömde på Facebook? Finns det någon begränsning för det? Exempelvis om ett brott begicks som under 18 men dyker upp på sociala medier 10 år senare?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Det är som huvudregel inte acceptabelt att sprida domar och annan tillhörande information någonstans, varken till grannar i pappersform eller på internet. Vi har dock en stark yttrandefrihet som ger oss friheten att säga nästan allt vi tycker och känner, men denna frihet är begränsad. Att sprida sådan information faller in under brottet förtal i 5 kap 1 § brottsbalken. Det brottsliga i handlingen är att man sprider personuppgifter tillsammans med nedättande uppgifter som utpekar personen till att vara på vissa sätt. Även att spridningen görs för att utsätta personen för andras missaktning. Det spelar ingen roll heller om uppgiften är sann eller inte.


Ett undantag till detta är att spridningen eller "förtalet" kan vara försvarligt och därmed lagligt, exempelvis om en person var skyldig att yttra sig som vid ett förhör eller om det endast var försvarligt. Det görs då en försvarligthetsbedömning men syftet med spridningen får normalt inte haft syftet att förstöra personens rykte eller liknande då det inte är försvarligt. Uppgifterna ska även vara sanna för att det ska kunna ses som försvarligt.


Ett exempel på en situation då det kan anses försvarligt är då du vill varna någon och du upplever en verklig risk för någon. Då kan det möjligen falla in under försvarlighet, men det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det ska faktiskt finnas ett allmänt intresse att att ta del av uppgifterna som sprids, som om kriminell verksamhet pågår och du meddelar grannar om detta plus tidigare domar för att styrka påståendena.

Det skulle snarare anses mindre försvarligt att sprida en äldre dom och personuppgifter då personen blivit dömd och eventuellt "tagit sitt straff" och lång tid har passerat. Det finns då egentligen inget som talar för att det säger något om personen i dagens läge.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1149)
2021-03-07 brottsligt att ange någon som brottslig
2021-03-05 Kan jag anmäla min frus son för förtal när han säger att vi är alkoholister?
2021-03-03 Vad utgör förtal?
2021-03-03 Preskription Förtal

Alla besvarade frågor (89990)