Spela in samtal/telefonsamtal

FRÅGA
Får jag spela in samtal mellan mig och en annan person utan den andra vetskap? Tänker både på personligt möte och vid telefonsamtal. Kan jag använda denna inspelning vid ev. Tvist för att bevisa vad som sagts och inte sagts? Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågan aktualiserar två frågor, dels om det är okej enligt brottsbalken (BrB), dels om det är okej enligt personuppgiftslagen (PUL).

BrB

Enligt BrB är det kortfattat så att det är helt okej att spela in samtal i hemlighet så länge som du själv är (behörigen) på plats. Du kan alltså inte olovligen ta dig in någonstans och då spela in lagligen. Är du däremot på ett ställe där du har tillstånd att vara på så är det således inga problem för dig att spela in samtalen enligt BrB. (Det är 4 kap. 9 a § som ska läsas motsatsvis).


PUL

Vad gäller PUL är frågan betydligt knepigare och har varit omdiskuterad. Ett av kraven för att PUL ska tillämpas är att det går att det går att hänföra inspelningen (informationen) till en person. Om det inte framgår vem det är du spelar in är lagen alltså in ens tillämpning. Ett ytterligare krav för att PUL ska kunna tillämpas är att det inspelningen är automatiserad. Det är detta krav som i princip är avgörande för om inspelningen är okej eller inte. Om inspelningen sker digitalt anses den vara automatiserad.

Är PUL tillämplig följer av lagen att det dels krävs samtycke från den som spelas in. Från kravet på samtycke finns det dock undantag (10 §). Till exempel kan en intresseavvägning göras – vems intresse väger tyngst, den inspelades integritet eller den inspelandes syfte med inspelningen.

Vidare finns det en informationsskyldighet för den som spelar in att informera den inspelade.

Sammanfattning

Enligt brottsbalken är det helt okej att spela in samtal som man själv deltar i. Sker inspelningen på ett vanligt ljudband är inte personuppgiftslagen tillämpning men sker inspelningen digitalt finns det både ett krav på samtycke (som huvudregel) och en informationsskydlighet för den inspelande personen.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1058)
2020-11-25 Får polisen begå hemfridsbrott?
2020-11-23 Vad krävs för att ofredande skall bli aktuellt?
2020-11-21 Aggressivt uppträdande och störande kontakter – brott?
2020-11-18 Olovlig avlyssning?

Alla besvarade frågor (86442)