Spela in konversation utan tillåtelse

FRÅGA
Hej. Får en Leg. Psykolog spela in vårt samtal utan min tillåtelse?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör inspelning av samtal utan medgivande hittar du i 4 kap. brottsbalken om brott mot frihet och frid.

Att spela in ett samtal där de som spelas in inte känner till att samtalet spelas in, är som huvudregel olagligt. Brottet kallas olovlig avlyssning och kan enligt 4 kap 9 a § brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst två år. Dock räknas det inte som olovlig avlyssning om personen som spelar in samtalet själv deltar i det. Det är alltså tillåtet att spela in samtal som man själv medverkar i. Det finns inte heller något lagstadgat krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om att samtalet spelas in, under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.

Svaret på din fråga är alltså att inspelningen är laglig under förutsättning att psykologen som spelade in samtalet också hörs på ljudupptagningen.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (878)
2020-01-27 Ofredande på sociala medier?
2020-01-27 Kan upprepande telefonsamtal anmälas som ofredande?
2020-01-23 Filma mobbing som bevismaterial
2020-01-22 Hur lång tid efteråt kan jag anmäla någon för olaga hot?

Alla besvarade frågor (76593)