Spela in ett möte i smyg

Hej

Får man spela in ett samfälldighetsmöte i smyg utan att dom andra medlemmarna vet om det.

Skall man inte tala om det i förväg?

/S

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

Att spela in ett samtal som man själv deltar i utan att tala om det för personen man pratar med är inte olagligt enligt Brottsbalkens regler om brytande av post och telehemlighet eller olovlig avlyssning. Det krävs för att inspelningen ska vara brottslig att den som spelar in inte deltar i samtalet. Detta gäller även om inspelningen sker digitalt. Att utgångspunkten enligt Brottsbalken är att handlandet inte är olagligt innebär emellertid inte att det i alla sammanhang är ett acceptabelt förfarande.

Det finns en bestämmelse i Brottsbalken 4 kap. 6a § som du hittar HÄR som är till är att hindra smygfilmning och dylikt. Om man överträder bestämmelsen gör man sig skyldig till kränkande fotografering. För straffansvar krävs att filmandet sker olovligen. Skedde filmandet olovligen på samfälldighetsmötet? Kan det ha funnits någon annan medlem som givit tillåtelse till att filma? Kan det ha funnits anledning att anta att det förelåg ett hypotetiskt tillstånd? Om filmandet skett olovligen ska det även ha skett i hemlighet för de som blir filmade. Om kameran var synlig och det framgick att den filmade så skedde det inte i hemlighet. Vidare ska de som filmats befunnit sig på en privat plats, det vill säga i en bostad eller liknande.

Om rekvisiten för straffansvar är uppfyllda kan det ha varit brottsligt att spela in / filma samfäldighetsmötet.

Om det har skett en inspelning men inget filmande krävs det att personen som spelar in inte deltar i samtalet. Även om det inte är brottsligt kan reglerna i PUL komma att bli tillämpliga om inspelningen har skett på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan ha kränkts.

I fortsättningen bör medlemmen tala om för resterande medlemmar att denne har för avsikt att filma mötet.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att kontakta oss på Lawline igen om du har fler frågor.

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo