Spärrtid vid rattfylleri

2017-09-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag blev stoppad i en poliskontroll vid lunchtid en lördag. Hade kvällen före druckit vin, lagt mig vid 23 för att köra kl 10. Hade inte under några omständigheter kört bil om jag haft minsta misstanke om att jag skulle ha alkohol kvar i blodet. Blåste positivt och fick vid följa med till polisstation för ytterligare mätning som resulterade i 0,18 milligram/luft. Jag erkände mätresultatet. Fick brev från Transportstyrelsen med möjlighet till yttrande där jag avgav att jag har inga tidigare förseelser, finns inte i något register och har behov av körkort för tjänsteuppdrag i min anställning. Har nu fått brev från Transportstyrelsen där det framkommer att mitt körkort kommer att dras in i ett år. Jag har ju naturligtvis begått ett misstag och det skall jag ta ansvar för men det som kan tyckas är onödigt hårt är att dra in körkortet i ett år. Förstår att praxis gäller men hur bedömer Transportstyrelsen spärrtid och går det att få kortare tid än ett år (utöver ansökan om alkolås)? Det finns ju spärrtid från 1 månad till 3 år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Körkortsingripanden regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1§ körkortslagen).

En återkallelse av körkort ska ske om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (5 kap. 3 § p. 1b körkortslagen). Rattfylleri av normalgraden föreligger om föraren har druckit alkohol i den mängd att alkoholkoncentrationen under färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften.

Spärrtid

Vid återkallelse på grund av rattfylleri, då det inte är grovt, är den kortaste spärrtiden 12 månader. Detta beror på att man vill uppmuntra människor att ansöka om alkolås. Spärrtiden ska alltså minst motsvara den villkorstid som skulle ha bestämts om körkortsinnehavet hade villkorats med ett alkolås, dvs. ett år i detta fall (5 kap. 6 § 2 st körkortslagen).

Varning

I vissa fall kan du få en varning istället för att få körkortet återkallat. Detta gäller om varningen av särskilda skäl ska anses vara en tillräcklig åtgärd. En varning kan bli aktuell om man gjort sig skyldig till rattfylleri. Det som gäller är dock att alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. I ditt fall hamnade du under den gränsen, och en varning skulle eventuellt kunna vara aktuellt. Men som tidigare nämnts måste det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Praxis för vad som ska leda till att endast varning utfärdas får anses vara restriktiv (RÅ 1976 ref. 72). Att en person är skötsam och behöver körkortet i tjänsten har inte ansetts tillräckligt.

Nedsättning av spärrtid

Det finns också möjlighet att sätta ner spärrtiden under den lägsta gränsen om man har synnerliga skäl (5 kap. 10 § 2 st körkortslagen). Synnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav. Det är ett starkare krav än vad som gäller för en varning. I förarbetena till lagen berörs några exempel. Som situationer där denna bestämmelse skulle kunna tillämpas nämns körning som innebär kort flyttning av fordon på gård eller parkeringsplats.

Alkolås

Reglerna om alkolås hittas i 5 kap. 16–27 § körkortslagen. Bland annat gäller att ansökan ska ges in till Transportstyrelsen senast inom fyra veckor från det att sökanden getts tillfälle att yttra sig inför ett slutligt beslut om återkallelse.

Sammanfattningsvis går det alltså att få kortare spärrtid om man kan visa på särskilda eller synnerliga skäl för detta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (953)
2021-09-15 Måste jag bli dömd för rattfylleri för att få körkort med alkolås?
2021-09-03 Överklagande av Transportsstyrelsens beslut
2021-08-31 Fortkörningsböter vid förändrad hastighet
2021-08-31 Blir mitt körkort ogiltigt om jag inte förnyar det efter ett namnbyte?

Alla besvarade frågor (95767)